POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - konačne zbirke - uredba o određivaju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Javnog vodoprivrednog poduzeća "Hidroregulacija" s p.o. iz Bjelovara, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. ožujka 1992. donijela je

ODLUKU
o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnina u k.o. Križevci

I.
Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja te se dozvoljava izuzimanje iz posjeda nekretnina u k.o. Križevci i to:
- dio zkč. br. 697/1, upisane u zk. ul. br. 4957, u površini od 538 mz, u sukorisništvu na jednake dijelove Dore Rogina i Katice Rogina-Pondelek iz Križevaca i
- dio zkč. br. 701/1, upisane u zk. ul. br.1933, u površini od 1016 m2, korisnika Stolne grkokatoličke crkve;
nacionaliziranih na temelju Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58).

II.
Nekretnine iz točke I. ove odluke izuzimaju se od zabrane prijenosa u svrhu formiranja građevinske parcele za izgradnju vodoprivrednog objekta "Lijevak" - Vrtlin, a prema parcelacionom elaboratu klase UP-I-932-07/91-01-599 izrađenom u skladu s Uvjetima uređenja prostora klase 350-05/90-01/324 od 25. veljače 1991. godine koje je utvrdio Sekretarijat graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša općine Križevci.

III.
Utvrđuje se da je Javno vodoprivredno poduzeće "Hidroregulacija" s p.o. iz Bjelovara pružilo osiguranje za punu isplatu nadoknade za nekretnine iz točke I. ove odluke te je izdalo potvrdu od 30. kolovoza 1991. godine o osiguranim sredstvima, koju je ovjerila SDK - Bjelovar.

IV.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/92-01/01
Urbroj : 5030119-92-3
Zagreb, 6. ožujka 1992.

Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti