POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - konačne odluke - odluka o nacionalnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa, prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Holer-Dobrinčić Slavice i Percač Roberta iz Zagreba, Vlada Republike Hrvatske ria sjednici održanoj 6. ožujka 1992. donijela je

ODLUKU
o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Trnje - Zagreb

I.
Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja sljedeći dijelovi nekretnina u k.o. Trnje - Zagreb:
- 25 čhv zkč. br. 3632, zk. ul. br. 327, oranica površine 72 čhv u društvenom vlasništvu, žk. korisništvo Budek Franje iz Zagreba, Grabovička br. 5, a faktičnog korisnika Budek Marije i
- 17 čhv zkč. br. 3635, zk. ul. br. 325, vrt površine 140 čhv u društvenom vlasništvu, zk. korisništvo Lacković pok. Josipa r. Budek Barice iz Zagreba, Škrnjugova br. 60, a faktičnih korisnika Blagus Ladislava iz Zagreba i Blagus Andrije iz Lipika, nacionaliziranih na temelju Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i gradevinskog zemljišta ("Službeni list FNRj", broj 52/58).

II.
Nekretnine iz točke I. ove odluke izuzimaju se radi formiranja nove zkč. br. 3634 k.o. Trnje, površine 115 čhv za nadogradnju visokoprizemnog stambenog objekta i dogradnju stubišta u Grabovičkoj ulici br. 9 u Zagrebu.

III.
Parcela iz točke II. ove odluke formirat će se prema parcelacionom elaboratu RN broj 1142/90 odobrenom po Zavodu za katastar i geodetske poslove grada Zagreba, a izrađenom na temelju Uvjerenja o uvjetima uređenja prostora ranijeg Komiteta za građevinarstvo, komunalne i stambene poslove općine Trnje, klasa 350-05/90-01/57 od 11. lipnja 1990. godine.

IV.
Utvrđuje se da su predlagatelji uplatili u korist rađuna Gradskog sekretarijata za prostorno uređenje, komunalne poslove, promet i veze - Sredstva depozita, broj 30101-697-38801, sredstva potrebna za isplatu nadoknade po tržišnim cijenama za nekretnine iz točke I. ove odluke, u ukupnom iznosu od 108.680 hrvatskih dinara.

V.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01 /92-01 /01
Urbroj : 5030119-92-104
Zagreb, 6. ožujka 1992.

Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti