POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - konačne objave - uredba o poljoprivredi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a u svezi prijedloga "Vodovoda" Poduzeča za vodoopskrbu s p. o. Zagreb, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. ožujka 1992. donijela je

ODLUKU
o izuzimanju nekretnine od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k. o. Samobor

I.
Izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja dio z. k. č. br. 22,28/1, sa 166 čhv, zk.ul.br. 2563 k. o. Samobor (prije osnivanja novih zemljišnih knjiga z.k. č. br. 2319/2 sa 166 čhv, z k. ul. br. 316 k. o. Samobor).

II.
Nekretnina iz točke I ove odluke prenijeta je u društveno vlasništvo na temelju Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ" broj 52/58).

III.
Nekretnina iz točke I. ove odluke izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja uz osiguranje za punu isplatu nadoknade - akceptni nalog Službe društvenog knjigovodstva Zagreb broj 3573668.

IV.
Nekretnina iz točke I. ove odluke izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja radi privođenja zemljišta namjeni utvrđenoj Uvjetima uređenja prostora Izvršnog viječa Skupštine Grada Zagreba klasa 350-05/91-01/31 od 26. travnja 1991. godine - poslovni objekt - ispostava JP "Vodovod" u Samoboru.

V.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01 /92-01 /01
Urbroj : 5030119-92-101
Zagreb, 6. ožujka 1992.

Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti