POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - komisije - popis stručnih naziva ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA
Na temelju članka 33. stavka 3. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", broj 19/92) ministar prosvjete, kulture i športa donio je
PRAVILNIK
o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada srednje škole
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak utvrđivanja uvjeta za početak rada srednje škole. Prema odredbama ovoga pravilnika dužne su postupati gimnazije, strukovne i umjetničke srednje škole, učenički domovi i druge pravne osobe kada podnose zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada ili izvođenja nastavnog plana i programa srednjeg školstva, te organ uprave kada neposredno primjenjujući propise rješava o takvom zahtjevu.
Članak 2.
Postupak utvrđivanja uvjeta za početak rada srednje škole vodi se prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91).
Članak 3.
Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada podnosi se ministru prosvjete, kulture i športa (u daljnjem tekstu: ministar prosvjete), najkasnije mjesec dana prije početka školske godine. Uz zahtjev se obavezno prilažu:

  1. akt o osnivanju,
  2. Statut,
  3. godišnji plan i program rada;
  4. podaci o prostoru i opremi.

Podaci iz stavka 2. toćka 4. i 5. ovoga članka podnose se na obrascima koje utvrđuje Ministarstvo prosvjete, kulture i športa.
Članak 4.
Postupak utvrđivanja uvjeta za početak rada srednje škole vodi stručna komisija od najmanje 3 člana koju imenuje ministar prosvjete. Komisija iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje činjenice od važnosti za donošenje zakonitog rješenja na podlozi podataka iz članka 3. stavka 2. ovoga pravilnika ili u posebnom ispitnom postupku, te o tome podnosi izvještaj i nacrt rješenja ministru prosvjete.
Članak 5.
Ministar prosvjete dužan je donijeti rješenje najkasnije u roku dva mjeseca od dana predaje urednog zahtjeva.
Članak 6.
Na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za poćetak rada organizacija nsmjerenog obrazovanja ("Narodne novine", broj 30/87) u dijelu koji se odnosi na srednjoškolske ustanove.
Članak 7.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 802-03/92-01-733
Urbroj: 532-02-8/2-92-02
Zagreb, 3. kolovoza 1992.
Ministar
mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti