POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - komisije - odluka o potvrđejnju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 41. Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodnenovine", broj 61/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj6. ožujka 1992. donijela je

ODLUKU
o visini posebne takse koja se naplačuje pri izdavanjuodobrenja za jednokratno organiziranje prigodne lutrije, tombole ili klađenjana sportskim priredbama i robno-novčane lutrije, koji se organiziraju naširem području Republike Hrvatske

I.
Prije izdavanja odobrenja za jednokratno organiziranje prigodne lutrije,tombole ili klađenja na sportskim priredbama naplačuje se posebna taksau iznosu od 100.000 hrvatskih dinara, a robno-novčane lutrije u iznosu1,000.000 hrvatskih dinara.

II.
Posebna taksa iz točke I. ove odluke naplačuje se prilikom podnošenjazahtjeva za izdavanje odobrenja za jednokratno organiziranje prigodne lutrije,tombole ili klađenja na sportskim priredbama odnosno robno-novčane lutrije,u korist proračuna Republike Hrvatske - broj računa 30100-840-000-621243.

III.
Bez dokaza o plačenoj taksi iz točke I. ove odluke Ministarstvo financijane može izdati odobrenje za jednokratno organiziranje prigodne lutrije,tombole ili klađenja na sportskim priredbama odnosno robno-novčane lutrije.

IV.
Ako Ministarstvo financija ne izda podnosiocu zahtjeva odobrenje zajednokratno organiziranje prigodne lutrije, tombole ili klađenja na sportskimpriredbama odnosno robno novčane lutrije, podnosilac zahtjeva ima pravona povrat uplačene posebne takse.
Ministarstvo financija donosi rješenje o povratu po službenoj dužnosti.

V.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini posebnetakse koja se plača pri izdavanju odobrenja za jednokratno organiziranjeprigodne lutrije, tombole ili klađenja na sportskim priredbama i robno-novčanelutrije ("Narodne novine", broj 24/90)

VI.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dan od dana objave u "Narodnimnovinama".

Klasa: 460-0 I /92-01 /01
Urbroj : 5030116-92-5
Zagreb. 6. ožujka 1992.

Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti