POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - kolokvij - pravilnik o proglašenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA
Na temelju članka 20. stavak 3. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", broj 19/92) ministar prosvjete, kulture i športa donosi
PRAVILNIK
o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih akola u 1992/93. školskoj godini
Članak 1.
Ovim se pravilnikom utvrđuje početak i završetak školske godine, nastave, obrazovnih razdoblja i odmora učenika u srednjim školama u 1992/93. školskoj godini.
Članak 2.
Školska godina poćinje 1. rujna 1992. a završava 31. kolovoza 1993. godine.
Članak 3.
Nastava u srednjim školama u 1992/93. školskoj godini poćinje 14. rujna 1992. godine i završava 20. lipnja 1993. godine. Nastava se organizira u tri obrazovna razdoblja i to:
- prvo obrazovno razdoblje traje od 14. rujna do 23. prosinca 1992. godine;
- drugo obrazovno razdoblje traje od 11. siječnja do 2. travnja 1993. godine;
- treće obrazovno razdoblje traje od 13. travnja do 19. lipnja 1993. godine, a za završene razrede do 28. svibnja 1993. godine.
Organ uprave nadležan za poslove školstva općine odnosno grada Zagreba može svojom odlukom utvrditi trajanje obrazovnih razdoblja izvan rokova utvrđenih u stavku 2. ovoga članka uslijed otežanih uvjeta rada i drugih opravdanih razloga uz prethodnu suglasnost ministra prosvjete, kulture i športa.
Članak 4.
Planiranje nastave za razrede koji ne završavaju obrazovni program obavlja se na osnovi 35 nastavnih tjedana, a za završne razrede na temelju 32 nastavna tjedna. Nastava se organizira u petodnevnom ili šestodnevnom radnom tjednu što se utvrđuje godišnjim planom i programom škole, a u posebnim i spornim slučajevima odluku donosi organ uprave nadležan za poslove školstva općine odnosno grada Zagreba uz prethodnu suglasnost ministra prosvjete, kulture i športa.
Članak 5.
Učenički odmori planiraju se u školskoj godini i traju najmanje 45 radnih dana u skladu sa Zakonom i godišnjim planom i programom rada škole.
Članak 6.
Učenički domovi dužni su svoj godišnji plan i program rada uskladiti s odredbama ovoga pravilnika i potrebama učenika.
Članak 7.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 602-03/92-01-737
Urbroj: 532-022/2-92-01
Zagreb, 1. srpnja 1992.
Ministar
mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti