POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - kolegij - rješenje o određenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 48/85. 41/90, 47/90 i 53A/91), rad. izvršenja Zakona o mjenici ("Službeni list FNRJ", br.104/46, "Službeni list SFRJ", br.12/65, 50/71 i 52/73 i "Narodne novine", br. 53/91), ministar financija donosi
PRAVILNIK
o izdavanju, distribuciji, povlačenju iz upotrebe i zamjeni jedinstvenog -mjeničnog blanketa Republike Hrvatske
Članak 1.
Ovim pravilnikom uređuje se izdavanje, tiskanje, distribucija, povlačenje iz upotrebe, zamjena i maloprodaja jedinstvenog mjeničnog blanketa Republike Hrvatske.
Članak 2.
Jedinstveni mjenični blanket Republike Hrvatske tiskat će se na specijalnom bijelom papiru s ugradenim filigranom. Dimenzije jedinstvenog mjenićnog blanketa zajedno s bijelim rubum jesu 240 mm x 95 mm.
Članak 3.
Jedinstveni mjenični blanket izgleda ovako:

  1. tekst je tiskan smeđom bojom na linijskoj podlozi koja je otisnuta u sivom tonu. Po čitavoj površini u valovitom kretanju otisnut je natpis "REPUBLIKA HRVATSKA",
  2. u sredini mjenićnog dijela blanketa nalazi se grb Republike Hrvatske,
  3. u lijevom dijelu mjeničnog blanketa nalazi se grb Republike Hrvatske iznad kojeg je otisnut natpis "REPUBLIKA HRVATSKA". Uz lijevi rub mjeničnog blanketa otisnut je natpis "PRIHVAČAMO".

Članak 4.
Jedinstvene mjenične blankete tiska i pušta u upotrebu Ministarstvo financija Republike Hrvatske a distribuira Narodna banka Hrvatske putem Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske. Za pokriće troškova distribucije jedinstvenih mjeničnih blanketa Narodnoj banci Hrvatske pripada naknada. Ministarstvo financija Republike Hrvatske sklopit će ugovor s Narodnom bankom Hrvatske kojim će regulirati tiskanje, puštanje u upotrebu i distribuciju jedinstvenih mjenićnih blanketa i naknadu iz stavka 2. ovog članka.
Članak 5.
Prodaja, zamjena i povlačenje iz upotrebe jedinstvenih mjeničnih blanketa Republike Hrvatske povjerava se Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske o ćemu će ona sklopiti ugovor s Narodnom bankom Hrvatske u skladu s ugovorom iz članka 4. ovog pravilnika. Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske može prodavati jedinstvene mjenične blankete Republike Hrvatske poduzećima i drugim pravnim osobama registriranim za prodaju taksenih odnosno poreznih vrijednosnica te nadležnim organima općine kojima za obavljanje tih poslova pripada provizija od 8% od prodajne cijene utvrđene za mjenični blanket.
Članak 6.
Prodajnu cijenu za jedinstveni mjenićni blanket Republike Hrvatske utvrđuje Ministarstvo financija Republike Hrvatske.
Članak 7.
Jedinstveni mjenični blanketi Republike Hrvatske koji su oštećeni odnosno neupotrebljivi mogu se zamijeniti novim blanketima kod Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske.
Članak 8.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 451-01/92-01/36
Urbroj: 513-07/92-1
Zagreb, 4. kolovoza 1992.
Ministar financija
mr. Jozo Martinović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti