POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - javni uvid - pravilnik o dostupnosti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 13. i 87. stavka 1. točke 9) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine". broj 74/92.), Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici održanoj 30. prosinca 1992. godine, donio je slijedeću
ODLUKU
o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske
I.
Narodna banka Hrvatske izdavat će radi reguliranja količine novca u optjecaju. prenosive blagajničke zapise. Blagajničke zapise mogu zapisivati kod Narodne banke Hrvatske banke u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime i za tud račun, na način i uz uvjete koji su utvrdeni ovom odlukom.
II.
Blagajničke zapise Narodna banka Hrvatske će izdavati do okvirnog iznosa utvrđenog Projekcijom monetarne politike Narodne banke Hrvatske, a sukladno tekućim monetarnim kretanjima.
III.
Narodna banka Hrvatske prodavat će blagajničke zapise bankama na aukcijama što ih sama organizira na temelju odluke Guvernera Narodne banke Hrvatske. Odlukom iz stavka 1. ove točke utvrđuju se detaljniji uvjeti za prodaju blagajnićkih zapisa za svaku pojedinu aukciju. i to posebice:

  1. vrijeme aukcije.
  2. ukupni iznos blagajničkih zapisa koje će Narodna banka Hrvatske ponuditi na pojedinoj aukciji, po rokovima dospijeća, i
  3. kamatne stope po kojima će Narodna banka Hrvatske prodavati blagajničke zapise.

IV.
U razdoblju između dvije aukcije Narodna banka Hrvatske prodavat će blagajničke zapise na medubankarskom tržištu novca ili putem direktne ponude bankama. Uvjeti iz stavka 2. odredbe 3) ove točke, poslovna su tajna Narodne banke Hrvatske i ne mogu se saopćavati drugim osobama. Banke će upisivati kod Narodne banke Hrvatske i blagajničke zapise, u rokovima i u iznosima, utvrdenim propisom o održavanju minimalne likvidnosti. Blagajničke zapise upisane u smislu ove točke banke drže deponirane kod Narodne banke Hrvatske.
V.
Obveze po osnovi kamate, koje proizlaze iz blagajničkih zapisa izdanih po odredbama ove odluke, Narodna banka Hrvatske izvršava mjesečno odnosno u roku dospijeća.
VI.
Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine". broj 73/91., 18/92. i 73/92.).
VII.
Ova odluka stupa na snsgu danom objave u "Narodnim novinama".
O. br. 87/92.
Zagreb, 30. prosinca 1992.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti