POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - javni oglasi - ispravak vjerodostojnog tumačenja ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi odredbe članka 101. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91 - pročišćeni tekst, 19/91, 53A/91 i 18/92) i Članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 7. sjednici održanoj dana 24. srpnja 1992. godine, donosi
REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za 1992. godinu
I.
Glede raspoređivanja sredstava, a u svrhu ostvarivanja osobnih i zajedničkih potreba osiguranika utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom, te Statutom Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske donosi se Rebalans Financijskog plana Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za 1992. godinu prema kojem su: HRD
- Ukupni prihodi 144.067.000.000
- Ukupni rashodi 139.577.000.000
II.
Ukupni prihodi i rashodi Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske utvrđeni u točki I. ovog rebalansa Financijskog plana su slijedeći:
I. PRIHODI

  1. Prihodi od doprinosa "iz" i "na" plaće 131.307.000.000
  2. Prihodi od doprinosa zanatlija 4.002.000.000
  3. Prihodi od doprinosa poljoprivrednika 1.181.000.000
  4. Prihodi od doprinosa iz mirovina 2.093.000.000
  5. Prihodi od učešća osiguranika 2.982.000.000
  6. Ostali prihodi 2.512.000.000

UKUPNI PRIHODI 144.067.000.000
II.RASHODI

  1. Primarna zdravstvena zaštita 25.512.000.000
  2. Polikliničko-konzilljarna zdravstvena zaštita 17.784.000.000
  3. Stacionarna zdravstvena zaštita 47.491.000.000

Direktna zdravstvena zaštita 90.787.000.000
4. Lijekovi 18.100.000.000
5. Ostala zdravstvena zaštita 4.277.000.000
Ukupna zdravstvena zaštita 114.164.000.000
6.Naknade plaća i ostale naknade 17.971.000.000
7.Ostali rashodi 1.442.000.000
UKUPNI RASHODI 139.577.000.000
Višak prihoda nad rashodima 4.490.000.000
III.
Sredstva za zadovoljavanje potreba u zdravstvenoj zaštiti i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja udružuju se u Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske iz prihoda od doprinosa po jedinstvenim stopama koje utvrđuje Sabor Republike Hrvatske, iz prihoda na osnovi ostalih doprinosa koje utvrđuje Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, te ostalih izvora prihoda.
IV.
Raspored sredstava iz točke II. pod II. - rashodi, obavljat će se ravnomjerno prema dospijeću pojedinih obveza i utvrdenim prioritetirna, a u okviru raspoloživih sredstava iz iste točke pod I. - prihodi.
V.
Višak prihoda nad rashodom u iznosu od 4.490 mln HRD raspoređuje se za pokriće viška rashoda nad prihodima iz 1991. godine.
VI.
Ovaj rebalans Financijskog plana stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1992. godine.
Klasa: 025-04/921/52
Urbroj: 338-24-92-1
Zagreb, 24. srpnja 1992.
Predsjednik Skupštine Republičkog fonda
prim. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti