POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - javni natječaji - uredbu o plaćanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 30. i članka 105. stavak 5. i 6. Zakona dobit plaćaju u paušalnom godišnjem iznosu dužne dostavo neposrednim porezima ("Narodne novine", br. 19/90, 28/90, 14/91 i 73/91) ministar financija donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o poslovnim knjigama poreznih obveznika

Članak 1.
U Pravilniku o poslovnim knjigama poreznih obveznika ("Narodne novine", broj 55/90) u članku 21. dodaje se stavak 3. koji glasi:
"Sastavni dio knjige prometa je Obrazac polugodišnjeg i godišnjeg obračuna kojeg su fizičke osobe koje porez na dobit plaćaju u paušalnom godišnjem iznosu dužne dostavljati upravi prihoda za razdoblje siječanj-lipanj odnosno siječanj-prosinac do 15. srpnja, odnosno do 15. siječnja za prethodno razdoblje "

Članak 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 410-01 /92-01 /192
Urbroj: 513-07/92-1
Zagreb, 26. veljače 1992.

Ministar financija
mr. Jozo Martinović, v. r._ _____________________________

Uprava društvenih prihoda

_______________________________
(Područni odjel)

Općina________________________________________

OBRAZAC

polugodišnjeg i godišnjeg obračuna za obveznike koji porez plaćaju u paušalnom iznosu od 1. siječnja 19____do_____________19____

Podaci o obvezniku____________________________ _________________________
(jedinstveni matični broj) (naziv radnje)
___________________________________________ _________________________
(ime i prezime obveznika) (ime oca)
_ ___________________________
(mjesto stanovanja, ulica i broj)
________________________________ _______________________________________
(djelatnost) (sjedište radaje, mjesto, ulica i broj)
___________________________________ kod __________________________________________
(broj žiro-računa obveznika) (sjedište SDK)
___________________________________ kod __________________________________________
(broj žiro-računa obveznika) (naziv i sjedište banke)

_ _____________________________
Datum utvrđivanja Ukupni Bruto isplaćeni Plaćeni Plaćeni Ostali
obračuna prihodi dohoci radnicima doprinosi i doprinosi za materijalni
mirovinsko i zdravstveno troškovi
invalidsko osiguranje poslovanja
osiguranje
_ _____________________________
1 2 3 4 5 6
_ _____________________________

Ispunjava uprava društvenih prihoda
Datum početka rada________________________ 19________ Početne godine
Datum prestanka rada________________________ 19 ________ rada (čl. 26. Za-
kona o neposred.
Ukupno zaposleno radnika ________________ porezima mjeseci% mjeseci%
Od toga invalidnih osoba ________________ Broj,ukupno zaposlenih
Udio u ostvarenoj dobiti suvlasnika (%) ________________ Postotak zaposlenih invalidnih
osoba (čl: 27. zakona o
neposrednim porezima)
Udio u ostvarenoj dobiti
Postotak dobiti ostvaren u
inozemstvu
Strana fizička osoba

Žig i potpis poreznog obveznika

_________________________

U ______________________________ 19 ____

_ _____________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti