POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - propisi i politika - ispravak pravilnka novine ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 19. i 21. Uredbe o administrativnim taksama ("Narodne novine", br. 68/91, 2/92 i 14/92) ministar financija donosi
PRAVILNIK
o izdavanju, distribuciji, povlaćenju iz upotrebe i zamjeni administrativnih biljega Republike Hrvatske
Članak 1.
Ovim pravilnikom uređuje se izdavanje, tiskanje, puštanje u tečaj, distribucija, povlaćenje iz upotrebe, zamjena i maloprodaja administrativnih biljega Republike Hrvatske.
Članak 2.
Administrativni biljezi izdaju se u apoenima od 50, l00, 200, 500, 1000 i 2000 hrvatskih dinara. Dimenzije administrativnih biljega zajedno s bijelim rubom jesu 24,14 x 37,70 mm. Administrativni biljezi izrađuju se na specijalnom bijelom papiru s nevidljivom zaštitom u linijskom tisku.
Članak 3.
Administrativni biljezi izgledaju ovako: U srednjem dijelu administrativnog biljega je grb Republike Hrvatske uokviren stiliziranom rozetom, a ispod grba je oznaka vrijednosti administrativnog biljega i kratica za vrijednost. U gornjem dijelu administrativnog biljega je većim slovima naziv "Republika Hrvatska", lspod oznake vrijednosti administrativnog biljega je tekst "administrativni biljeg".
Članak 4.
Administrativni biljezi tiskaju se u ovim bojama:
- biljeg od 50 HRD u sivoj boji.
- biljeg od 100 HRD u modroj boji,
- biljeg od 200 HRD u modroljubičastoj boji,
- biljeg od 500 HRD u zelenoj boji,
- biljeg od 1000 HRD u smeđoj boji,
- biljeg od 2000 HRD u crvenoljubičastoj boji.
Članak 5.
Administrativne biljege tiska, pušta u tečaj i distribuira Narodna banka Hrvatske. Za pokriće troškova puštanja u tečaj i distribuciju administrativnih biljega Narodnoj banci Hrvatske pripada naknada. Ministarstvo financija Republike Hrvatske sklopit će ugovor s Narodnom bankom Hrvatske kojim će se regulirati tiskanje, puštanje u tečaj i distribucija administrativnih biljega i naknada iz stavka 2 ovog članka.
Članak 6.
Prodaja, zamjena i povlačenje iz upotrebe administrativnih biljega povjerava se Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske, o čemu će ona sklopiti ugovor s Narodnom bankom Hrvatske u skladu s ugovorom iz članka 5. ovoga pravilnika. Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske može prodavati administrativne biljege poduzećima i drugim pravnim osobama registriranim za prodaju taksenih odnosno poreznih vrijednosnica te nadležnim organima općine, kojima za obavljanje tih poslova pripada provizija u jedinstvenom iznosu od l0% nominalne vrijednosti kupljenih administrativnih biljega.
Članak 7.
Prodavači administrativnih biljega na malo mogu administrativne biljege tekuće emisije, koji se kod njih slučajno oštete zamijeniti na blagajnama koje distribuiraju administrativne biljege. Neće se zamjenjivati administrativni biljezi, koji su bili prilijepljeni na neki spis ili su tako oštećeni da se ne može utvrditi jesu li bili upotrebljeni ili su slučajno oštećeni.
Članak 8.
Osobe koje iz bilo kojeg razloga ne upotrijebe administrativne biljege koji su u tečaju, mogu ih zamijeniti za gotov novac samo na blagajnama, koje distribuiraju administrativne biljege. Pri zamjeni iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se vrijednost administrativnog biljega u gotovom novcu nakon odbitka provizije koja pripada prodavaču na malo.
Članak 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 412-02/92-01/48
Urbroj: 513-07/92-1
Zagreb, 26. svibnja 1992.
Ministar financija
mr. Jozo Martinović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti