POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - izvod iz arhive - zakon o nabavi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi odredbi članka 111. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91 - pročiščeni tekst, 19/91, 53A/91 i 18/92) i odredbi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 7. sjednici održanoj 24. srpnja 1992. godine donijela je
ODLUKU
o utvrđivanju vrijednosti boda za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1992. godini
I.
Na osnovi Odluke o Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi ("Narodne novine" broj 15/92) (u daljnjem tekstu: Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka), utvrđuje se vrijednost boda u primjeni Popisa dijagnostičkih i teraptiskih postupaka kao osnov za određivanje cijena zdravstvenih usluga i postupaka za uspostavljanje ugovornih odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini.
II.
Vrijednost boda za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka utvrđuje se za provođenje zdravstvene zaštite prema djelatnostima:
I. Primarna zdravstvena zaštita 107
II. Stomatološka zdravstvena zaštita 112.
III. Polikliničko konzilijarna i stacionarna zdravstvena zaštita 108
IV. Stacionarna i ambulantna rehabilltacija 105
V. Hemodijaliza 113
III.
Organizacije zdravstva posebno iskazuju troškove za skupe materijale i lijekove iz "Popisa šifara grupa materijala i lijekova" kako slijedi:
01 lijekovi (skuplji od 20 DEM po dnevnoj dozi)
02 endoproteze, pacemakeri i materijali koji se trajno ugrađuju u tijelo bolesnika i osteosintetski materijali (za čiju primjenu postoji suglasnost stručnjaka pojedinih područja)
03 krv i krvni derivati
04 radioizotopi (za šifu primjenu postoji suglasnost stručnjaka pojedinih područja)
05 rendgenski filmovi i kontrastna sredstva
06 standardne kovine za izradu fiksnih zubnoprotetskih nadomjestaka
07 filteri - ostali materijali za hemodijalizu
Troškovi navedenih materijala nisu uračunati u vrijednosti postupaka odnosno usluga več se obračunavaju posebno u visini njihove nabavne cijene preračunate po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan ispostavljanja računa.
IV.
Utvrđuje se iznos troškova za smfeštaj i prehranu bolesnika u stacionarnim organizacijama zdravstva po bolno-opskrbnom danu u visini od 1.730 HRD. Utvrđuje se iznos troškova za dnevni smještaj i prehranu bolesnika u stacionarnim organizacijama zdravstva (dnevna bolnica) u vlslnl od 50% iznosa iz prethodne stavke. Utvrđuje se iznos od 600 HRD za troškove prehrane bolesnika po jednom bolesniku za vrijeme trajanja hemodijalize koja se provodi ambulantno. U iznosima utvrdenim u stavkama 1., 2. i 3. uračunati su troškovl za plaće djelatntka, troškovi održavanja opreme i prostorija, njihovo čišćenje, opskrba živežnim namirnicama i ostalim materijalima, te troškovi za informatićko administrativne poslove, poslove transporta i druge peslove u svezi smještaja i prehrane bolesnlka.
V.
Organizacijama zdravstva koje provode stacionaru zdravstvenu zaštitu posebno će se priznati manipulativni troškovi za lijekove, sanitetski materijal i ostali medicinski materijal u ljekarnama stacionarne organizacije zdravstva u visini od 6% na nabavnu cijenu lijekova i materijala iz točke III. ove odluke.
VI.
Organizacije zdravstva, koje su u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 1992. godine počele primjenjivati propisanu izvještajnu dokumentaciju prema Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka, izvršit će obračun izvršenog rada primjenom vrijednosti boda, a koji je utvrđen odredbama iz točke II., III, IV i V. ove odluke. Sve ostale organizacije zdravstva koje nisu primjenjivale propisanu dokumentaciju iz prethodne stavke, izvršit će obraćun izvršenog rada za razdoblje travanj-lipanj 1982. godine primjenom cijena iz Odluke o izmjeni i dopuni Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu ("Narodne novine" br. 13/92) koje se u tom slučaju uvečavaju linearno za 30% sukladno odredbi točke IX a) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini ("Narodne novine" br. 32/92).
VII.
U ratom zahvaćenim područjima Republike Hrvatske, izuzetno se dozvoljava organizacijama zdravstva da pračenje izvršenja rada u razdoblju od 1. srpnja a najduže do 30. rujna 1992. godine obavljaju prema cijenama iz Odluke o izmjeni i dopuni Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu ("Narodne novine" br.13/92), koje su sukladno odredbi točke IXa) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini ("Narodne novine" broj 32/92) uvećane za 30% za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 1992. godine. Cijene zdravstvenih usluga koje se primjenjuju u razdoblju od 1. srpnja do 30. rujna 1992. godine, u tom slučaju uvećavaju se za dodatnih 30%. Praćenje izvršenja rada prema Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka, organizacije zdravstva prate i na područjima zahvačenim ratom, ako je to moguče. Ovlašćuje se direktor Republičkog fonda da odredi ispostave Stručne službe Republičkog fonda kao i pojedine organizacije zdravstva koje mogu na području tih ispostava primijeniti izuzeće utvrđeno u stavci 1. i 2. ove točke.
VIII.
Vrednovanje rada i utvrđivanje naknade za provodenje zdravstvene zaštite osiguranicima Republičkog fonda, te primjena cijena zdravstvenih usluga, obavljat će se za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 1992. godine sukladno odredbama Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini ("Narodne novine" br. 13/92 i 32/92).
IX.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1992. godine.
Klasa:0254/92-01/45
Urbroj: 338-21-92-1
Zagreb, 24. srpnja 1992.
Predsjednik Skupštine Republičkog fonda
Prim. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti