POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - izvod iz arhive - uredba o roku ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA

Na temelju članka 64a. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 20/90. i 9/91) točke II. Odluke o određivanju organizacije kojoj se povjerava provođenje vozačkih ispita ("Narodne novine", br. 72/91) ministar prosvjete, kulture i športa donosi

PRAVILNIK
o ovlaštenjima Hrvatskog auto-kluba i načinu osiguravanja sredstava za obavljanje poslova koji su mu povjereni

Članak 1.
Ovim pravilnikom uređuju se ovlaštenja Hrvatskog auto-kluba u provođenju vozačkih ispita na teritoriju Republike Hrvatske, poslovi iz članka 58. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 20/90 i 9/91) koji se povjeravaju Hrvatskom,auto-klubu i način osiguravanja sredstava za obavljanje poslova koji su mu povjereni.

Članak 2.
Ovlašćuje se Hrvatski auto-klub sa sjedištem u Zagrebu, Draškovićeva 25 da osim provođenja vozačkih ispita na teritoriju Republike Hrvatske obavlja i slijedeće poslove :
- izdavanja i poništavanja ovlaštenja (licence) članovima komisije za provođenje vozačkih ispita (ovlaštenih ispitivača).
- stručnog nadzora nad radom pravnih i fizičkih osoba koje osposobljavaju kandidate za vozače motornih vozila i kod kojih se provode vozački ispiti,
- provjere stručne osposobljenosti vozača instruktora, osoba koje izvode nastavu iz predmeta prometna i sigurnosna pravila i ovlaštenih ispitivača i
- provjere znanja vozača čije je zanimanje upravljanje motornim vozilom "D" kategorije, te vozača kojima je izrečena zaštitna mjera u skladu sa zakonom. Hrvatski auto-klub obavlja i poslove organiziranja stručnog usavršavanja te vodi dokumentaciju i evidenciju vezanu uz obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.
Sredstva za obavljanje poslova iz članka 2. ovoga pravilnika osigurava Hrvatski auto-klub iz svoje djelatnosti.
Visina naknade za obavljanje pojedinih poslova iz članka 2. ovoga pravilnika jedinstvena je za teritorij Republike Hrvatske i utvrđuje se općim aktom Hrvatskog auto-kluba uz suglasnost Ministarstva prosvjete, kulture i športa.

Članak 4.
Nadzor nad obavljanjem ovlaštenja Hrvatskog autokluba i poslova iz članka 2. ovoga pravilnika obavlja Ministarstvo prosvjete, kulture i športa.

Članak 5.
Hrvatski auto-klub uskladit će svoju djelatnost, unutrašnju organizaciju i opće akte s odredbama ovoga pravilnika u roku mjesec dana od dana njegova stupanja na snagu.
Opće akte iz stavka 1. ovoga članka donosi organ upravljanja Hrvatskog auto-kluba uz prethodnu suglasnost ministra prosvjete, kulture i športa.

Članak 6.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-10/92-01-37
Ur broj : 532-06-2/2-92-02
Zagreb, 27. veljače 1992.

Ministar prosvjete, kulture i športa
Akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti