POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - privremeno - ispravak odluke ustavnog ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 10. ožujka 1992. donosi
ODLUKU
o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. sijećnja 1991. do 30. studenoga 1991.

  1. Naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje (članak 52. stavak 1. toč 1. i 2, Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju koje osigurava i isplaćuje Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, ako osnovica za određivanje naknade nije utvrđena na temelju osobnoga dohotka iz godine 1991. koje su povećane od 1. ožujka 1991. za 5,01%, prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenj od 1. ožujka 1991. ("Narodne novine", broj 22/91), od 1. svibnja 1991. za 10,2% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1991. ("Narodne novine",broj 33/91), od 1. lipnja 1991. za 6,52% prema Odluci o uskiađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1991. ("Narodne novine", broj 40/91), od 1. srpnja 1991. za 2,5% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1991. ("Narodne novine", broj 54/91), od 1. kolovoza 1991. za 5,75% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. kolovoza 1991. ("Narodne novine", broj 56/91), od 1. studenoga 1991. za 13,093% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991. ("Narodne novine", broj 10/92) povećavaju se od 1. siječnja 1991. do 30. studenoga 1991. i za 11,61%.
  2. Kao osnovica za povećanje naknada prema točki 1. ove odluke služi svota naknade koja je invalidu rada pripadala na dan 1. sijećnja 1991. odnosno na dan ostvarivanja prava na naknadu, ako je pravo ostvareno nakon toga da na i s navedenim povećanjima iz točke 1. ove odluke.
  3. Povećanje naknade iz toč. I. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja uz obračun isplaćenih svota naknada od 1. sijećnja 1991. do 30. studeno ga 1991.
  4. Ovom odlukom stavlja se izvan snage Odluka o us klađivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnog do hotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. sijećnja 1991, objavljena u "Narodnim novinama" broj 33/91.
  5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. sijećnja 1991.

Klasa:140-13/92-01 /959
Urbroj : 341-99-01 / I -92
Zagreb, 10. ožujka 1992.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti