POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - izmjene i dopune zakona - odluka o županijskim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 5. veljače 1992. godine, donio je
RJEŠENJE

  1. Pokreće se postupak za ocjenu ustavnosti odredaba članaka 30a. i 38. stavak 2. Zakona o javnom tužilaštvu ("Narodne novine", br. 34/89 - pročišćeni tekst, 16/90, 41/90, 14/91. i 66/91).
  2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama"

Obrazloženje
Odredbama članka 30a. Zakona o javnom tužilaštvu propisano je da za javnog tužioca ili zamjenika javnog tužioca ne može biti imenovana osoba koja je bračni drug ili srodnik u pravoj liniji, ili u pobočnoj liniji do zaključno drugog stupnja, imenovanom javnom tužiocu ili zamjeniku javnog tužioca u istom javnom tužilaštvu, izabranom sucu u sudu iste stvarne i mjesne nadležnosti i u javnom tužilaštvu za koje se imenovanje provodi, te odvjetniku koji ima sjedište odvjetničke pisarnice u sjedištu odnosnog javnog tužilaštva. Odredbom članka 38. stavka 2. propisano je da će se razriješiti dužnosti javni tužilac i zamjenik javnog tužioca ako nastupi okolnost predvidena člankom 30a. ovog Zakona.
Odredbe navedenog Zakona Sud je razmatrao povodom prijedloga Jovana Grubešića, koji smatra da se odredbama članka 30a. Zakona dovode u pitanje ustavna načela prava na rad i sloboda rada te dostupnosti, pod jednakim uvjetima, svakom građaninu svakog radnog mjesta i dužnosti u društvu, koja su utvrđena odredbom članka 54. Ustava Republike Hrvatske.
Sud je prijedlog prihvatio i pokrenuo postupak jer je ocijenio da je osnovana sumnja u ustavnost navedenih odredaba, i to u odnosu na odredbe članka 44. i 54. Ustava Republike Hrvatske.
Na temelju navedenih odredaba Ustava Republike Hrvatske zakonodavac je u propisivanju uvjeta za imenovanje na državne funkcije i na funkciju javnog tužitelja i njegova zamjenika, kao i za razrješenje s tih funkcija, bio dužan pridržavati se odredaba Ustava o jednakosti svih pred zakonom, o pravu na rad, o slobodi rada i slobodnom u izboru zanimanja i zaposlenja. Propisivanjem uvjeta za imenovanje i razloga za razrješenje s navedenih funkcija zakonodavac je trebao osigurati svakom građaninu, pod jednakim uvjetima, dostupnost svakog radnog mjesta, pa i funkcije. Stoga se opravdano javlja sumnja u ustavnost navedenih zakonskih rješenja. Naime, postavlja se pitanje da li se citiranim zakonskim odredbanla krše navedena ustavna načela imajuči u vidu da ti uvjeti, tj. njihovo ispunjenje ne ovise o osobi koja se natječe za navedene dužnosti.
Po ocjeni Suda ti razlozi moraju ovisiti o sposobnosti, stručnosti i drugim osobinama osobe koja se imenuje ili razrješava s navedene dužnosti, pa je, u svezi s citiranom odredbom, osnovano pitanje je li zakonodavac prekoračio ustavna ovlaštenja donoseći osporene odredbe.
Zbog ovih razloga Sud je donio rješenje kao u izreci.
Broj : U-I-30/1991.
Zagreb, 5. veljače 1992.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti