POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - izmjene i dopune propisa - odluka o razješenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 50. stavka 2. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske ("Narodne novine", broj, 53/91), ministar financija izdaje
NAREDBU
o izmjeni i dopuni Naredbe o uplatnim računima prihoda za financiranje javnih potreba, načinu njihova uplaćivanja i izvješćivanju korisnika o tim prihodima

 1. U Naredbi o uplatnim računima prihoda za financiranje javnih potreba, načinu njihova uplaćivaaja i izvješćivanju korisnika o tim prihodima ("Narodne novine", broj 73A/91) u točki 1. računu pod 3) tekst u zagradi mijenja se i glasi "tarifni broj 3. točke 1, 2. i 3; računu pod 4) tekst u zagradi mijenja se i glasi "tarifni broj 3. točka 4", računu pod 9) iza riječi "točke 1" dodaje se "i 2", računu pod 10) "točka 2" mijenja se u "točka 3". Na kraju točke 1. dodaje se stavak koji glasi: "Na račun pod 3) uplaćuje se i dodatni porez na promet duhanskih prerađevina."
 2. U točki 3. račun pod 4) treba biti 30100-840-000-3140.
 3. U točki 6. iza računa pod 7) dodaju se računi koji glase: 8) 30100-840-000-6303 prihodi od kredita NBH, 9) 30100-840-000-6319 prihodi od kredita i pomoći iz inozemstva, 10) 30100-840-000-6324 prihodi od državnog zajma u inozemstvu, 11) 30100-840-000-6345 prihodi od prodaje stanova u društvenom vlasništvu, 12) 30100-840-000-6350 prihodi od viška prihoda nad rashodima NBH.
 4. U točki 17. iza računa pod 12) dodaje se račun koji glasi: 13) 840-16 zajam za financiranje obnove i popravak infrastrukturnih objekata u gospodarstvu i društvenim djelatnostima.
 5. U točki 18. tekst za račun pod 7) mijenja se i glasi: "doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih u inozemstvu i za zdravstvenu zaštitu".
 6. U točki 28. račun pod 1) mijenja se i glasi: 1) 842-5509 naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma, 1a) 842-5514 sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju šuma, 1b) 842-5535 sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma.
 7. U točkt 29 iza računa pod 14) briše se točka i dodaje tekst: 15) 840-22321 porez na naknade za usluge zakupa (tar. br.1 ).
 8. U točki 32. računu pod 13) tekst u zagradi mijenja se i glasi tar. br. 3. točke 1, 2 i 3., računu pod 14) tekst u zagradi mijenja se i glasi "tar. br. 3. točka 4", računu pod 21) iza riječi "točka 1" dodaje se "i 2", računu pod 22) tekst u zagradi "točka 2" mijenja se u "točka 3", broj računa pod 35) glasi "840-31983", iza računa pod 48) dodaju se računi: 49) 840-33540 republičke administrativne takse naplaćene po zahtjevu nadležnog organa, 50) 840-21 zajam za financiranje javnih potreba, 51) 840-51654 novčane kazne, prihod republičkog proračuna, 52) 840-51703 novčane kazne, prihod općinskIh budžeta, 53) 840-4501 prisilna naplata po zahtjevu carinarnice.
 9. U točki 33. račun pod 1) briše se, a računi od 2) do 5) mijenjaju se u račune 1) do 4). U stavku dva tekst "u okviru računa pod 4) i 5)" mijenja se i glasi "u okviru računa pod 3) i 4)".
 10. U točki 35. računi pod 3), 4) i 7) brišu se, a računi pod 5), 6) i od 8) do 12) mijenjaju se u račune od 3) do 9).
 11. U Popisu općina s oznakama i brojem nadležnih organizacijskih jedinica Službe društvenog knjigovodstva mijenja se broj OJ SDK podružnice Rijeka i glasi:
 12. 042 Krk
 13. 063 Pag
 14. 070 Rab
 15. 074 Senj
 16. 013 Delnice
 17. 008 Crikvenica
 18. 048 Cres-Lošinj
 19. 058 Opatija
 20. 009 Čabar
 21. 056 Ogulin
 22. 095 Vrbovsko
 23. Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 401-03/92-01 /09
Urbroj : 513-07/92-2
Zagreb, 11. veljače 1992.
Ministar financija
mr. Jozo Martinović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti