POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - izmjene dopuna - odluku o državnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju članka 26. stavak 2. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe ("S1. list SFRJ", br. 55/78, 58/85), članka 37. stavka 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju cijelu zemlju ("Službeni list SFRJ" br. 51184 63/90), članka 60. stavka 2. Zakona o zaštiti od ionizirajućih zračenja i o posebnim mjerama sigurnosti pri upotrebi nuklearne energije ("Službeni llst SFRJ" br. 62/84), članka 40. stavka 1. Zakona o prometu otrova ("Službeni list SFRJ" br. 13/91) i članka 1. točka 4, 5, 6. i 8. u svezi s člankom 3. Zakona o preuzimanju saveznih zakona lz oblasti zdravstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91), ministar zdravstva, donosi
NAREDBU
o graničnim prijelazima i mjestima u kojima se obavlja sanitarno-zdravstveni nadzor nad putnicima i uvozom, izvozom i provozom pošiljki koje prilikom uvoza podliježu ovom nadzoru
Za obavljanje zdravstvenog nadzora nad uvozom živežnih namirnica, predmeta opće uporabe i sirovina za njihovu proizvodnju, nad putnicima, njihovim stvarima i prijevoznim sredstvima u međunarodnom prometu koji se obavlja preko graničnih prijelaza, za obavljanje sanitarnog nadzora nad otrovima i izvorima ionizirajućih zračenja koji se uvoze, izvoze ili provoze, određuju se slijedeći granični prijelazi i mjesta pregleda u Republici Hrvatskoj:

  1. Zagreb (Uvoz), Zagreb (Aerodrom) sa sjedištem u Zagrebu,
  2. Varaždin, Goričan, Kotoriba-Mura Kerestur sa sjedištem u Varaždinu,
  3. Koprivnlca-Đekenješ, Gola, sa sjedištem u Koprivnici,
  4. Osijek (Uvoz), Osijek-Aerodrom, Beli Manastir, Vukovar, sa sjedištem u Osijeku,

5: Rijeka (Uvoz), Rijeka-Aerodrom, Mali Lošinj (Uvoz), Mali Lošinj (Aerodrom), sa sjedištem u Rijeci,
6. Pula (Uvoz), Pula (Aerodrom) sa sjedištem u Pull,
7. Umag-Buje, Buzet-Lupoglav, sa sjedištem u Umagu,
8. Zadar (Uvoz), Za,dar (Aerodrom), i Šibenik sa sjedištem u Zadru,
9. Split (Uvoz), Split (Aerodrom), Ploče sa sjedištem u Splitu,
10. Dubrovnik (Uvoz), Dubrovnik (Aerodrom) sa sjedištem u Dubrovniku.
II.
Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje važiti Rješenje o određivanju mjesta u kojima se može obavljati pregled živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe koji se uvože ("Službeni list SFRJ, br. 20179).
III.
Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/92-03/03
Urbroj : 534-04-19-92-01
Zagreb,14. siječnja 1992.
Ministar zdravstva
prof. dr. sci, Andrija Hebrang, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti