POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - primjena prava - osnovna mreža zdravstvene ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PODUZEĆE "HRVATSKE CESTE"
Na temelju članka 45. stav 2. Zakona o cestama - pročišćeni tekst ("Narodne novine", broj 56/91.) i članka 22. stav 1. Statuta Poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeća za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 57/90), Upravni odbor Poduzeća "Hrvatske ceste" na 27. sjednici održanoj 14. svibnja 1992. donio je
ODLUKU
o visini posebne naknade za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje visina posebne naknade za upotrebu: autoceste Ivanja Reka - Brodski Stupnik, autoceste Zagreb - Karlovac, autoceste Zaprešić - Gubaševo, tunela " Učka" i Krčkog mosta i to po kategorijama vozila i cestarinskim prolazima.
Članak 2.
Naknada za upotrebu autoceste Ivanja Reka - Brodski Stupnik, ovisno o naplatnim postajama, iznosi hrvatskih dinara:
_ __________________________
ULAZ IZLAZ
Ivanja Reka
kategorije I. Grad Popov. Kutina Novska Okučani N. Grad. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I. 75 170 250 325 400 475 550 570
II. 115 255 375 490 600 715 825 855
III. 225 510 750 975 1.200 1.425 1.650 1.700
IV. 450 1.020 1.500 1.950 2.400 2.850 3.300 3.425
_ __________________________


_ __________________________
ULAZ IZLAZ
I. Grad
kategorije I. Reka Popov. Kutina Novska Okučani N. Grad. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I. 75 75 170 230 325 400 475 495
II. 115 115 255 345 490 600 715 745
III. 225 225 510 690 975 1.200 1.425 1.485
IV. 450 450 1.020 1.380 1.950 2.400 2.850 2.970
_ __________________________


_ __________________________
ULAZ IZLAZ
Popovača
kategorije I. Reka I. Grad Kutina Novska Okučani N. Grad. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I. 170 75 75 170 250 325 400 420
II. 255 115 115 255 375 480 600 630
III. 510 225 225 510 750 975 1.200 1.260
IV. 1.020 450 450 1.020 1.500 1.950 2.400 2.520
_ __________________________


_ __________________________
ULAZ IZLAZ
Kutina
kategorije I. Reka I. Grad Popov. Novska Okučani N. Grad. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I. 250 170 75 75 170 250 325 345
II. 375 255 115 115 255 375 490 520
III. 750 510 225 225 510 750 975 1.035
IV. 1.500 1.020 450 450 1.020 1.500 1.950 2.070
_ __________________________


_ __________________________
ULAZ IZLAZ
Novska
kategorije I. Reka I. Grad Popov. Kutina Okučani N. Grad. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I. 325 230 170 75 75 170 250 270
II. 490 345 255 115 115 255 375 405
III. 975 690 510 225 225 510 750 810
IV. 1.950 1.380 1.020 450 450 1.020 1.500 1.620
_ __________________________


_ __________________________
ULAZ IZLAZ
Okučani
kategorije I. Reka I. Grad Popov. Kutina Novska N. Grad. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I. 400 325 250 170 75 75 170 190
II. 600 490 375 255 115 115 255 285
III. 1.200 975 750 510 225 225 510 570
IV. 2.400 1.950 1.500 1.020 450 450 1.020 1.140
_ __________________________


_ __________________________
ULAZ IZLAZ
N. Grad.
kategorije I. Reka I. Grad Popov. Kutina Novska Okučani. Lužani B.Stup.
_ __________________________
I. 475 400 325 250 170 75 75 95
II. 715 600 490 375 255 115 115 145
III. 1.425 1.200 975 750 510 225 225 285
IV. 2.850 2.400 1.950 1.500 1.020 450 450 570
_ __________________________


_ __________________________
ULAZ IZLAZ
Lužani
kategorije I. Reka I. Grad Popov. Kutina Novska Okučani. N. Grad. B.Stup.
_ __________________________
I. 550 475 400 325 250 170 75 20
II. 825 715 850 490 375 255 115 30
III. 1.850 1.425 1.200 975 750 510 225 60
IV. 3.300 2.850 2.400 1.950 500 1.020 450 120
_ __________________________


_ __________________________
ULAZ IZLAZ
B.Stup
kategorije I. Reka I. Grad Popov. Kutina Novska Okučani. N. Grad. Lužani
_ __________________________
I. 570 495 420 345 270 190 95 20
II. 855 745 630 520 405 285 145 30
III. 1.700 1.485 1260 1.035 810 570 285 60
IV. 3.425 2.970 2.520 2.070 1.620 1.140 570 120


Članak 3.
Naknada za upotrebu autoceste Zagreb - Karlovac iznosi hrvatskih dinara:
____________________________________________
Kategorija Jastrebarsko Karlovac
____________________________________________
I. 75 150
II. 115 225
III. 225 450
IV. 450 900
____________________________________________

Članak 4.
_____________________________________
Kategorija Dinara
_____________________________________
I. 75
II. 115
III. 225
IV. 450


Naknada za upotrebu autoceste Zaprešić - Gubaševo iznosi hrvatskih dinara:
Članak 5.
____________________________________
Kategorija Tunel Most
_____________________________________
I. 170 170
II. 260 260
III. 500 500
IV. 1.000 1.000
_____________________________________

Naknada za upotrebu tunela "Učka" i Krčkog mosta iznosi hrvatskih dinara:
Članak 6.
Pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Hrvatskoj, koji su korisnici objekata za čiju se upotrebu plaća posebna naknada, mogu za plaćanje naknade koristiti pretplatu. Pretplatničke karte mogu biti mjesečne i godišnje. Mjesečna pretplata se računa na temelju 30, a godišnja na temelju 300 prolaza, za određenu relaciju, ovisno o kategoriji vozils. Popust u pretplati iznosi 20% za mjesečne, a 40% za godišnje pretplatničke karte. Popust se može ostvariti samo u slučaju gotovinskog plaćanja (uplatnica i virmanski nalog).
Stanovnici otoka Krka, Cresa i Lošinja čija su putnička vozila (I kategorija) registrirana kod Policijske uprave Krk i Cres - Lošinj, kao i vozila javnog prijevoza putnika na redovnim linijama između otoka i kopna, za plaćanje naknade na Krčkom mostu mogu koristiti pretplatu. Popust u pretplati iznosi 70%.
Pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Hrvatskoj, mogu kupovinom bonova, uz gotovinsko plaćanje (uplatnica i virmanski nalog) ostvariti popust na količinu (vrijednost) bonova:
- od 100.000 do 200.000 hrvatskih dinara 15%
- od 200.001 do 800.000 hrvatskih dinara 20%
- iznad 800.000 hrvatskih dinara 25%
Minimalna količina (vrijednost) bonova koja se može kupiti iznosi:
- za pravne osobe 100.000 hrvatskih dinara,
- za fizičke osobe 2.000 hrvatskih dinara. U slučaju bezgotovinskog plaćanja kod kupovine pretplatničkih karata i bonova, korisnicima se može odobriti odgodeno plaćanje do 30 dana.
Za korištenje određene dionice autoceste, odnosno objekata, mogu se kupiti i karneti. Za kupovinu 50 karneta, odobrava se 20% popusta. Karneti vrijede jednu godinu od datuma kupovine.
U trajanju ugovora s poduzećima JANAF ostaje na snazi obveza iz tog ugovora o besplatnom korištenju Krčkog mosta.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini posebnih naknada za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama ("Narodne novine", broj 5/92).
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Broj : 345-07-04-7781 /92.
Zagreb, 14. svibnja 1992.
Predsjednik Upravnog odbora Poduzeća "Hrvatske ceste"
prof. dr. Dražen Topolnik, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti