POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - izdanja zakona - dopuna popisa informator ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 2. Zakona o posebnoj taksi na uvezenu robu ("Službeni list" br. 31/70), u svezi s člankom 1. stavkom 1. točkom 18. i člankom 7. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. veljače 1992. godine, donijela je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1991. i 1992. godini
U Odluci o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1991. i 1992. godini ("Službeni list SFRJ" broj 83/90, 6/91, 8/91. 9/91,13/91, 22/91, 38/91, 40/91 i 46/91 i "Narodne novine" broj 53/91 i 1/92), u točki 2. stavku 1. podtočke 4) i 5) se brišu.
Iza podtočke 3) dodaje se nova podtočka 4) koja glasi: "4) na uvoz sirovina i reprodukcijskog materijala koji se ne proizvode u zemlji, a služe za proizvodnju dijalizatora, farmaceutskih kemikalija, lijekova, medicinske dijagnostike, dječje hrane, sapuna i deterdženta - na osnovi potvrde Hrvatske gospodarske komore da se sirovine i reprodukcijski materijal ne proizvode u zemlji".
Podtočke 6), 7), 8), 9) i 10) postaju podtočke 5), 6), 7), 8) i 9). Iza podtočke 9) dodaju se nove podtočke 10),11),12) i 13) koje glase :
"10) na uvoz mlijeka (za preradu u konzumno mlijeko) koje se uveze do 31. ožujka 1992. godine uz potvrdu koju iz daje Ministarstvo trgovine u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, iz slijedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife 0401 0401.20 - mlijeko, s udjelom masti više od 1%, do 6%, po masi 0401.309 --- ostalo, s udjelom masti više od 6%, po masi 04.02 0402.91 -- bez dodatnog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje (ugušćeno mlijeko).
11) na uvoz soje u zrnu iz tar. br. 12.01 i tar. ozn. 1201.00, sirovog ulja od soje iz tar. br. 15.07 i tar. ozn.1507.10, sirovog ulja od suncokreta iz tar. br.15.12 i tar. ozn.1512.l l i sirovog ulja od repice iz tar. br. 15.14 i tar. ozn. 1514.101 Carinske tarife, što se uveze do 31. ožujka 1992. godine.
12) na uvoz roba za potrebe mljekarske industrije (za pakiranje konzumnog mlijeka), na temelju potvrde Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede iz slijedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka
Carinske tarife:
48.05 4805.22 - Višeslojni papir i karton, samo s jednim bijeljenim vanjskim slojem
4805.70 - ostali papir i karton mase veće od 150 g/m2 a manje od 225 g/m2
48.10 4810.291 --- papir i karton za tetrapak i tetrabrik ambalažu
48.19 4819.50 - ostali kontejneri za pakiranje (pure pak);
13) na uvoz robe za posebne potrebe Ministarstva urlutarnjih poslova, iz slijedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka
Carinske tarife:
32.12 3212.10 - Tiskovne folije
37.02 3702.4 - fotografski filmovi u smotcima, ostali, neperforirani, širi od 105 mm
39.19 3919.90 Samoljepljive Tolije od plastićnih masa, ukljućujući i one u smotcima, ostalo
39.21 3921.90 Ostale folije od plastičnih masa, ostalo
48.11 4811.21 -- Papir, premazani, u koturima ili listocima, osim proizvoda iz
tar. br.
48.03, 48.09, 48.10 i 48.18; papir premazan ljepilom, samoljepljivi
59.03 5903.90 - tekstilne tkanine impregnirane, prevučene ili prekrivene plastičnim masama, osim onih iz tar. br. 59.02; ostalo."
II.
U točki 2a. stavku 1. iza tarifnog broja 12.01 i tarifne oznake 1201.00 dodaje se slijedeći tar br. i tar. ozn.:
"15.07 1507.90 Sojino ulje, rafinirano", a iza tar. ozn. 1512.19 tar. broj i tar. oznaka:
"15.14 1514.901 Ulje od repice, rafinirano".
III.
U točki 2c. stavku 1. brišu se riječi "i mljekarske industrije" i svi tarifni brojevi, tarifne oznake i tekst od tarifnog broja 3s.23 do kraja stavka. Stavak 2. točke 2c. mijenja se i glasi: "Uvoz živih životinja za priplod iz stsvka 1. ove točke ostvaruje se na temelju potvrde Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u koju se upisuje: naziv uvoznika, naziv korisnika i količina".
IV.
Iza točke 2c. dodaje se nova točka 2d. koja glasi: "2d. iznimno od odredbe točke 1. ove odluke, posebna taksa ne plaća se na uvezenu robu koja se carini primjenom jedinstvene carinske stope iz članka 53. stavak 2. Carinskog zakona ("Narodne novine" br. 53A/91)."
V.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 412-01/91-01/01
Urbroj : 5030105-92-4
Zagreb, 17. veljače 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti