POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - prikaz objavljenog - naredba o tarifi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici, 5. studenoga 1992.

Broj: PA4-83/1-92.
Zagreb, 5. studenoga 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman. v. r.

ZAKON
o izmjeni i dopuni Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika

Članak 1.
U Zakonu o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ("Narodne novine", br. 60/92.) u članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Pravo iz stavka 1. ovoga članka dužnosnik ne može, odnosno prestaje koristiti ako:
- bude razriješen dužnosti na vlastiti zahtjev;
- bude razriješen dužnosti zbog vlastite krivnje utvrđene u kaznenom, disciplinskom ili drugom propisanom postupku;.
- ispuni jedan od uvjeta za starosnu mirovinu prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju;
- zasnuje radni odnos;
- svojevoljno ne ostvari pravo povratka na rad u poduzeće ill kod poslodavca kod kojega je privremeno prestao raditi radi obavljanja dužnosti na koju je izabran ili imenovan."
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. i 4. koji glase: "Vrijeme ostvarivanja plaće prema odredbama ovoga članka uračunava se u staž osiguranja.
Pravo iz ovoga članka ostvaruje se rješenjem nadležnog tijela organa koji vrši izbor ili imenovanje dužnosnika, podnošenjem obrazloženoga osobnog zahtjeva u roku 30 dana od prestanka dužnosti."

Članak 2.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 9. listopada 1992. godine.

Klasa:120-02/92-01/20
Zagreb, 5. studenoga 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti