POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - izdanja propisa - odluka o troškovima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91) a povodom prijedloga "Croatia" osiguranje d.d. Zagreb, Filijala Rijeka, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. veljače 1992. donijela je
ODLUKU
o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnina u društvenom vlasništvu u k.o. Rijeka
I.
Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnine u k.o. Rijeka u društvenom vlasništvu i to:
a)
- dio kčbr. 271 u površini od 2 m2, zk.ul.br. 290
- dio kčbr. 274/1 u površini od 8 m2, zk.u1.br. 294
- dio kčbr. 276/1 u površini od 16 m2, zk.ul.br. 296
- dio kčbr. 278/2 u površini od 72 m2, zk.ul.br. 298
- kčbr. 274/2 u površini od 25 m2, zk.ul.br. 294
- kčbr. 275/1 i 275/2 u površini od 26 m2, zk.ul.br. 295
- kčbr. 276/2 u površini od 29 m2, zk.ul.br. 296
- kčbr. 279/1 i 279/2 u površini od 92 m2, zk.ul.br. 300
- kčbr. 280/1 i 280/2 u površini od 68 m2, zk.ul.br. 302
što čini dio nove građevinske parcele kčbr. 280/2 u površini od 336 m2.
b)
- dio kčbr. 267/1 i dio kčbr. 267/2 u površini od 17 m2, zk.ul.br. 277
- kčbr. 269 u površini od 50 m2, zk.ul.br. 285
- kčbr. 294/1 u površini od 17 m2, zk.ul.br. 331
- kčbr. 294/2 u površini od 69 m2, zk.ul.br. 331
što čini dio nove gradevinske parcele kčbr. 270 u površini od 153 m2.
II.
Nekretnine iz točke la) i b) ove Odluke izuzimaju se od zabrane prijenosa radi formiranja nove gradevinske parcele (prema zemljišnoknjižnom stanju: kčbr. 280/2 u površini 367 m2 i kčbr. 270 u površini 299 m2, prema katastarskomstanju: kčbr. 4315/2 u površini 367 m2 i kčbr. 4246/2 u površi ni od 299 m2) prema parcelacionom elaboratu broj 9-134/89 od 23. svibnja 1989: godine koji je izradio Geoprojekt-Buzet, u skladu s uvjetima uređenja prostora klasa: 350-05/89-02/12 od 24. ožujka 1989. godine koje je utvrdio Općinski komitet za urbanizam, izgradnju, katastar i komunalno-stambene poslove, Odjel za urbanizam i izgradnju općine Rijeka, u svrhu izgradnje poslovno-stambenog objekta.
Naime, predmetne nekretnine postale su društveno vlasništvo na temelju Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ. broj 52/58), pa su stoga obuhvaćene zabranom iz članka 1. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina koje su postale društveno vlasništvo na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodnc novine", broj 53/90 i 61/91)
III.
Utvrđuje se da je "Croatia" osiguranje d.d. Zagreb, Filijala Rijeka kao budući korisnik novih parcela osigurala na posebnom računu kod SDK Rijeka broj 33800-697-8785s sredstva koja će biti potrebna za isplatu nadoknade po tržišnim cijenama za nekretnine iz toćke I. ove Odluke.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 940-01 /92-01 /01
Urbroj : 5030115-92-92
Zagreb, 18. veljače 1992
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti