POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - prikaz objavljenog - naredba o priznavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/91, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. svibnja 1992. donijela je
ODLUKU
o osnivanju Komisije Vlade Republike Hrvatske za informatizaciju državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti
I.
Radi unapređenja rada i razvitka informacijskih sustava te usmjeravanja informatizacije državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti, osniva se Komisija Vlade Republike Hrvatske za informatizaciju državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti (u daljem tekstu: Komisija).
II.
Komisija je k00rdinacijsko i savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske.
III.
Komisija razmatra pitanja koja se odnose na razvitak i funkcioniranje informacijskih sustava u državnoj upravi, pravosuđu i javnim djelatnostima u Republici Hrvatskoj na zahtjev Vlade Republike Hrvatske (u daljem tekstu: Vlada) ili po vlastitoj inicijativi, a osobito:

  1. Ocjenjuje situaciju u svezi razvitka informacijskih sustava u državnoj upravi, pravosuđu i javnim djelatnostima Republike Hrvatske i u svijetu te daje Vladi podatke bitne za utvrđivanje politike u ovom području;
  2. Daje mišljenja u odnosu na najvažnije mjere i planove u svezi razvitka informacijskih sustava te politike u području informatizacije, a osobito k00rdinira planove razvitka i financiranje nabave opreme u državnoj upravi, pravosuđu i javnim djelatnostima;
  3. Podnosi inicijative za poboljšanje informacijskih sustava u državnoj upravi, pravosuđu i javnim djelatnostima te inicijative za razvitak i poboljšanje informacijskih sustava, a osobito:

- zajedrnčkog korištenja baza podataka i informacija;
- organizacijske osnovice i informatičkog obrazovanja djelatnika;
- računalno-komunikacijske mreže;
- projekata i programske opreme;
- planiranja, programiranja i osiguranja financijskih sredstava;
- promicanja i uvođenja međunarodnih standarda i preporuka u ovom području.
4. Daje mišljenja i podnosi inicijative za provedbu mjera u zaštiti podataka i opreme te mjera u zaštiti osobnosti u uporabi podataka;
5. Razmatra i druga pitanja u svezi modernizacije i informatizacije državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti.
IV.
Komisija ima predsjednika i petnaest članova. Članove komisije imenuje Vlada iz reda članova Vlade, organa Republike Hrvatske, te reda znanstvenika i stručćnjaka iz područja informatike, telekomunikacija i zaštite podataka.
V.
Komisija obavlja poslove iz svojeg djelokruga samostalno i u skladu s programom rada Komisije. Za obavljanje poslova iz svojeg djelokruga Komisija osniva stalna radna tijela za sljedeća područja:
- strategije i politike informatizacije,
- planiranja i financiranja primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija,
- zaštite podataka i zaštite osobnosti u uporabi podataka. Za proučavanje pojedinih pitanja Komisija može osnovati radna tijela sastavljena od znanstvenika i drugih stručnjaka iz odredenih područja. Broj članova i sastav radnih tijela odreduje se za svaki konkretan slučaj pri donošenju odluke o njegovu osnivanju. Radna tijela pripremaju mišljenja i prijedloge Komisi
VI.
Komisija donosi program rada po prethodno pribavljenom mišljenju predsjednika Vlade. Programom rada Komisije odreduju se i područja čija se obrada povjerava radnim tijelima iz točke V. ove odluke.
VII.
Komisija odlučuje o pitanjima iz svojeg djelokruga na sjednici Komisije. Predsjednik Komisije saziva sjednicu Komisije i rukovodi njenim radom. Komisija za svoj rad odgovara Vladi.
VIII.
Komisija donosi Poslovnik o svom radu. Poslovnikom se ureduje način rada Komisije.
IX.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije obavlja Zavod za informatizaciju državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti.
X.
Predsjednika i članove Komisije imenovat će Vlada u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
XI.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 650-03/92-01/06
Urbroj : 5030115-92-1
Zagreb, 14. svibnja 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti