POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - izbori zakona - ispravak odluke odvjetnici ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/81, 14/91. i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. veljače 1992. godine, donijela je
UREDBU
o Uredu za suradnju i prihvaćanje mirovnih snaga UN u Republici Hrvatskoj
Članak 1.
Ovom uredbom ustrojava se Ured za suradnju i prihvaćanje mirovnih snaga UN u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Ured), poslovi Ureda te položaj, ovlasti i odgovornosti predstojnika Ureda.
Članak 2.
U okviru djelokruga Vlade Republike Hrvatske (u daljnfem tekstu: Vlada), Ured obavlja stručne i druge poslove u svezi s radom i djelovanjem mirovnih snaga Ujedinjenih naroda. U suradnji s nadležnim ministarstvIma i radnim tijelima Vlade Republike Hrvatske, Ured prati djelovanje mlrovnih snaga Ujedinjenih naroda, pruža i organizira pružanje odgovarajuće stručne i druge pomoći, daje Vladi izvješća o djelovanju mirovnih snaga UN, daje mišljenja i prijedloge za poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite interesa Republike Hrvatske, a obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vlada.
Članak 3.
Uredom rukovodi predstojnik Ureda kojeg imenuje Vlada. Na rad stručne službe i predstojnika Ureda shodno se primjenjuju propisi koji uređuju rad ministarstava. Predstojnik Ureda odgovoran je Vladi za svoj rad i rad Ureda.
Članak 4.
Unutarnje ustrojstvo i način rada te prava i dužnosti radnika stručne službe Ureda utvrdit će pravilnikom predstojnik Ureda u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda predstojnik donosi uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
Članak 5.
Ova uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 004-01/92-03/02
Urbroj : 5030115-92-3
Zagreb,17. veljače 1992:
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti