POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - izbori propisa - ispravak uredbe predsjednik ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 106. Ustava Republike Hrvatske donosim
ODLUKU
o osnivanju Vijeća za strategiju razvitka Hrvatske
I.
Osniva se Vijeće za strategiju razvitka Hrvatske kao savjetodavno tijelo Predsjednika Republike.
II.
Zadaća Vijeća je priprema znanstvenih i stručnih podloga za donošenje strateških odluka o razvitku Republike Hrvatske, i posebno:
a) oblikovanje strateških zamisli i grijedloga bitnih za razvitak Hrvatske, prije svega onih koji nisu predmet bavljenja ili nisu u ovim vidovima obuhvaćeni radom Vlade Republike Hrvatske, pojedinih ministarstava ili drugih postojećih institucija;
b) predlaganje prioritetnih istraživanja i programa koje će provesti kompetentne stručne i znanstvene institucije, posebno formirani timovi ili pojedinci;
c) vrednovanje prijedloga razvojnih programa i projekata sa stajališta glavnih ciljeva i nužnih pothvata za razvitak Hrvatske; d) istraživanje organizacije, institucija, metoda i načina financiranja strategije društvenog razvitka pojedinih država i međunarodnih asocijacija.
III.
Vijeće obavlja svoje zadače u skladu s programom rada kojeg utvrđuje Vijeće, a odobrava Predsjednik Republike. Kada je program odobren Vijeće može - osnivati odbore za pojedina pitanja u rad kojih se uključuju stručnjaci iz svih potrebnih područja, - po nalogu i odobrenju Predsjednika Republike organizirati konzultantske misije ili skupove stranih eksperata - povjeriti pojedine istraživačke programe ili akcije:
a) specijaliziranim ustanovama,
b) u tu svrhu osnovanim timovima istraživača rad kojih koordinira Vijeće,
c) međunarodnim institucijama ili međunarodnim istraživačkim timovima, - predložiti za objavljivanje dokumente relevantne za strategiju razvitka.
IV.
Rad Vijeća potanje se uređuje poslovnikom kojeg donosi Vijeće.
V.
Vijeće ima predsjednika i 10 do 15 članova koje imenuje Predsjednik Republike. Predsjednik i članovi Vijeća u pravilu nisu u radnom odnosu u Vijeću.
VI.
Poslove za Vijeće obavlja Centar za strategiju razvitka kao profesionalno radno tijelo Vijeća koje u ime i po nalozima Vijeća i organizira istraživačke, stručne i tehničke poslove. Centrom upravlja pročelnik kojeg imenuje Predsjednik Republike, na prijedlog Vijeća.
VII.
Vijeće izvješćuje Predsjednika Republike o obavljanju svojih zadaća i podastire mu izvješća, mišljenja, prijedloge i preporuke o poduzimanju potrebnih koraka na svim područjima državnog i društvenog života radi osiguranja dugoročnog razvitka Hrvatske.
VIII.
Početna sredstva za rad Vijeća i Centra za strategiju razvitka osigurat će se u proračunu Ureda Predsjednika Republike, dok će se svekolika djelatnost Vijeća i pojedini projekti financirati iz sredstava korisnika i odgovarajućih fondova.
IX.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 01-144/1-92.
Zagreb, 13. veljače 1992.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti