POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pretraživanje odluka - pravilnik o aktivnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 8. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća 8. svibnja 1992, Vijeća općina 8. svibnja 1992. i Vijeća udruženog rada 8. svibnja 1992.
Broj : PA4-36/ 1-92.
Zagreb. 13. svibnja 1992.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju zakona iz podrućja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni
Članak 1.
U Zakonu o preuzimanju zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91. i 73/91.) u članku 2. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Naziv zakona iz članka 1. točka 3. mijenja se i glasi: "Zakon o sustavu kontrole cijena" (u daljnjem tekstu: Zakon)".
Članak 2.
Članak 1. Zakona briše se.
Članak 3.
Članak 3. Zakona mijenja se i glasi: "Poduzeća mogu cijene odnosno tarife za prodaju električne energije, nafte i prirodnog plina, osnovnih naftnih derivata (laka, srednja i teška lož ulja, primarni benzini, mlazno gorivo, tekući naftni plin, bitumen i bazno ulje), usluga prijevoza putnika i stvari u unutarnjem željezničkom prometu, pisama, dopisnica i telefonskog impulsa u unutarnjem poštanskom i telefonskom prometu mijenjati uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske".
Članak 4.
Iza članka 3. Zakona dodaje se novi članak koji glasi: "Članak 3a. Proizvodaći lijekova za humanu upotrebu formiraju cijene u skladu s odnosima ponude i potražnje na domaćem tržištu a u odgovarajućem odnosu prema cijenama u zemljama iz kojih se uvozi pretežan dio lijekova i sirovina za proizvodnju lijekova uz prethodno mišljenje Ministarstva zdravstva".
Članak 5.
U Zakonu članci 7., 8., 9. i 10. brišu se.
Članak 6.
U članku 12., Zakona stavak 1., točka 3. briše se.
Članak 7.
Članak 19. Zakona mijenja se i glasi: "Za privredni prijestup kaznit će se poduzeće novčanom kaznom u iznosu od peterostrukog do dvadesetostrukog iznosa cijene zaračunate iznad propisanih cijena (članak 3. i 13.). Za radnju iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za privredni prijestup odgovorna osoba u poduzeću novčanom kaznom od 25.000 hrvatskih dinara".
Članak 8.
U članku 21., Zakona stavku I., točka 1. briše se.
Članak 9.
U Zakonu u člancima 2a., 2b., 2c., 2d., 6., 9., 10., 17. i 22. riječ: "društvena" briše se, a riječ "sistem" zamjenjuje se riječju: "sustav" u odgovarajućem padežu.
Članak 10.
Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaje važiti Uredba o kontroli cijena određenih proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 60/91.).
Članak 11.
Odluka o suglasnosti na povečanje cijena umjetnih gnojiva ("Narodne novine", br.11/92) ostaje na snazi do završetka proljetne sjetve 1992 godine.
Članak 12.
Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 307-04/92-01 /09
Zagreb, 8. svibnja 1992.
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r
. Predsjednik Vijeća udruženog rada
mr. Ivan Matija, v. r.
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti