POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pregledi svih zakona - program ispita obvezno ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o šumskom sjemenu i šumskom sadnom materijalu
Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o šumskom sjemenu i šumskom sadnom materijalu, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća 8. svibnja 1992. Vijeća općina 8. svibnja 1992. i Vijeća udruženog rada 8. svibnja 1992.
Broj : PA4-34/ 1-92.
Zagreb, 13. svibnja 1992
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama Zakona o šumskom. sjemenu i šumskom sadnom materijalu
Članak 1.
U Zakonu o šumskom sjemenu i šumskom sadnom materijalu ("Narodne novine", br.11/90.) u članku 58., stavku 1. riječi: "1.000 do 45.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "40.000 do 400.000 hrvatskih dinara", a riječi: "organizacija udruženog rada ili druga društvena pravna osoba" zamjenjuju se riječima: "ili druga pravna osoba".
U stavku 2. rijeći:"organizaciji udruženag rada ili drugoj društvenoj pravnoj osobi" zamjenjuju se riječima: "ili drugoj pravnoj osobi", a riječi: "100 do 2.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "5.000 do 25.000 hrvatskih dinara".
Članak 2.
U članku 59, stavku 1. riječi: "1.000 do 20.000 dinara" zamjenjuju se riječima "20.000 do 200.000 hrvatskih dinara", a riječi: "organizacija udruženog rada ili druga društvena pravna osoba" zamjenjuju se riječima: "ili druga pravna osoba". U stavku 2. riječi: "organizaciji udruženog rada ili drugoj društvenoj pravnoj osobi" zamjenjuju se riječima: "ili drugoj pravnoj osobi", a riječi: "100 do 2.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "5.000 do 25.000 hrvatskih dinara".
Članak 3.
U članku 60., stavku 1. riječi: "500 do 2.500 dinara" zamjenjuju se riječima: "10.000 do 25.000 hrvatskih dinara", riječi: "organizacija udruženog rada ili druga društvena pravna osoba" zamjenjuju se riječima: "ili druga pravna osoba", a u točki 10. riječ: "samoupravne" briše se.
U stavku 2. riječi:"organizaciji udruženog rada ili drugoj društvenoj prevnoj osobi" zamjenjuju se riječima: "ili drugoj pravnoj osobi", a riječi: "50 do 1.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "3.000 do 15.000 hrvatskih dinara".
Članak 4.
U članku 61. riječi: "100 do 1.000 dinara" zamjenjuju se riječima: "3.000 do 15.000 hrvatskih dinara".
Članak 5.
U članku 62. riječi: "50 dinara" zamjenjuju se riječima: "1.500 hrvatskih dinara".
Članak 6.
U članku 4., članku 5., stavcima 1. i 2., članku 7., članku 12. stavku 1., članku 15., stavku i., članku 18., članku 22., stavcima 1. i 2., članku 26., stavku 3., članku 28., stavcima 1. i 2., članku 33., stavku 2., članku 35., stavcima 1. i 2., članku 41., stavku 2. i članku 56., stavku 2. riječi: "republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva" u različitim padežima i u članku 53., stavku 1. riječi: "Republićki organ uprave nadležan za poslove šumarske inspekcije" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede" u odgovarajučim padežima, a u članku 5.. stavku 3., članku 19., stavku 2., članku 25., članku 26., stavku 4., članku 29., članku 31., stavku 3., članku 33., stavku 4., članku 46., stavku 2., članku 66. i članku 67. riječi: "republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva" zamjenjuju se riječima: "ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede". U članku 5., stavku 1., točki 1., alinejama 4., 5. i 6., članku 7., članku 11., članku 14., članku 22., stavku 1., članku 28., stavku 1., članku 33., stavku 1., članku 35., stavku 1., članku 38., članku 39., stavku 1. i članku 54., riječ: "društvena" u jednini i množini u razlićitim padežfma briše se.
U članku 7., članku 11., članku 14., članku 33., stavku 1., članku 38., stavku 1., članku 39., stavku 1., članku 54. i članku 65. riječi: "organizacija udruženog rada" u jednini i množini u razlićitim padežima i u članku 5:, stavku 1., točki 1., alinejama 4., 5. i 6., članku 22., stavku 1., članku 28., stavku 1. i članku 35., stavku 1., riječi: "udruženog rada" brišu se. U članku 52., stavku 1 i u članku 53., točkama 3. i 4. riječi: "gradske zajednice općina" zamjenjuju se riječima: "grada Zagreba".
Članak 7.
Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 321-07/91-01 /01
Zagreb, 8. svibnja 1992.
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević; dipl. iur., v. r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Vijeća udruženog rada
mr. Ivan Matija, v. r.
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti