POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pregledi svih zakona - kolektivni ugovor za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Temeljem članka 6. Uredbe o uvjetima i načinu odravanja likvidnosti u plačanjima prema inozemstvu ("Narodne novine", broj 61/92). članka 28. i 67. pod 4) Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91); Savjeć Narodne banke Hrvatske na sjednici odrenoj 30. listopada 1992. godine, donio je

ODLUKU
o prodaji dijela deviza Narodnoj banci Hrvatske po osnovi otkupljenog efektivnog stranog novca po mjenjačkim poslovima i po osnovi otkupa deviza od domaćih i stranih fizičkih osoba

I.
Radi otklanjanja poremećaja nastalih smanjenjem deviznih rezervi i narušene likvidnosti u plačanjima s inozemstvom, ovlaštene banke dt.rne su prodati Narodnoj banci Hrvatske dio deviza ostvarenih po mjenjačkim poslovima, kao i dio otkupljenih stranih sredstava plačanja od domačih i stranih fizičkih osoba i to:

  1. u visini 35% deviza ostvarenih otkupom efektivnog stranog novca, stranih čekova i stranih kreditnih pisama od domaćih i stranih fizićkih osoba po mjenjačkim poslovima banaka i ovlaštenih mjenjača,
  2. u visini 35% deviza koje banke otkupe od domaćih i stranih fizičkih osoba s deviznih štednih uloga i deviznih računa i po osnovi doznaka iz inozemstva. Prodaja deviza s deviznih računa i deviznih štednih uloga gradana odnosi se na deviznu štednju od 27. travnja 1991. godine.

Devize iz stavka 1. ovog članka koristit će se za formiranje deviznih rezervi Narodne banke Hrvatske.

II.
Devize iz točke 1. ove odluke ovlaštene banke prodavat će Narodnoj banci Hrvatske. na njene račune u inozemstvu u roku u kojem su dužne dostaviti Narodnoj banci Hrvatske izvještaj prema točki IV. ove odluke. Prijenos deviza obavlja se u njemačkim markama i američkim dolarima, s time da ukupni udio prodaje u američkim dolarima u jednom mjesecu može iznositi najviše 25%.
Oviaštene banke koje nemaju tekuće račune u inozemstvu, izvršavaju obvezu iz stavka 1. ove točke putem banaka , koje imaju tekuće račune u inozemstvu.

III.
Prodaja deviza po ovoj odluci izmedu banaka i Narodne banke Hrvatske, obavlja se po prodajnom tečaju Narodne banke Hrvatske na dan prodaje.

Ovlaštene banke izvještavat če petnaestodnevno Narodnu banku Hrvatske o nastalim obvezama iz točke 1. ove odluke i prodanim devizama Narodnoj banci Hrvatske, po ovoj odluci.
Izvještaj iz stavka 1. ove točke ovlaštene banke podnose u roku od pet radnih dana po isteku svakog izvještajnog razdoblja.

V.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o prodaji dijela deviza Narodnoj banci Hrvatske po osnovi otkupljenog efektivnog stranog novca po mjenjačkim poslovima i po osnovi otkupa deviza od domačih i stranih fizičkih osoba ("Narodne novine", br. 2B/92, 33/92 i 48/92).

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 74/92.
Zagreb, 30. listopada 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti