POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pregledi svih propisa - zakon o zavodu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Temeljem članka 1. i 5. Uredbe o uvjetima i načinu održavanja likvidnosti u plačanjima prema inozemstvu ("Narodne novine". broj 61/92) i članka 67. pod 26) Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 71/91). Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 30. listopada 1992. godine, donio je

ODLUKU
o načinu formiranja teaja hrvatskog dinara u Narodnoj bana Hrvatske

Tečaj hrvatskog dinara prema stranim valutama utvrduje se u Narodnoj banci Hrvatske na osnovi prosječnog tečaja hrvatskog dinara za njemačku marku kod banaka koje u Republici Hrvatskoj imaju najveći promet devizama.
Tečaj hrvatskog dinara prema stavki 1. ove točke utvrduje se dva puta tjedno prema tečaju hrvatskog dinara za njemačku marku koji je u primjeni kod banaka na dan izračuna tečaja u Narodnoj banci Hrvatske.
Guverner Narodne banke Hrvatske utvrdit če banke čiji se promet devizama uzima kao osnovica za utvrdivanje tečaja hrvatskog dinara prema stavku 1. ove točke.

II.
Na osnovi izračunatog prosječnog tečaja hrvatskog dinara za njemačku marku prema točki I. ove odluke u Narodnoj banci Hrvatske dnevno se utvrduje i objavljuje tečajna lista hrvatskog dinara za strane valute primjenom intervalutarnih odnosa tečajeva na inozemnim tržištima.

III.
U tečajnoj listi Narodne banke Hrvatske utvrduje se srednji, kupovni i prodajni tečaj za devize.
Srednji tečaj za devize u tečajnoj listi Narodne banke Hrvatske utvrduje se kao prosječni tečaj hrvatskog dinara izračunat prema točki I. ove odluke, dok se kupovni i prodajni tečajevi izračunavaju oduzimanjem, odnosno dodavanjem marže od 0,3% od utvrdenog srednjeg tečaja
Tečajevi deviza prema ovoj točki iskazuju se u hrvatskim dinarima sa četiri decimalna mjesta.

Prema članku 5. stavak 1. Uredbe o uvjetima i načinu održavanja likvidnosti u plačanjima prema inozemstvu ("Narodne novine", br. B1/92) tečaj hrvatskog dinara, koji se utvrduje u Narodnoj banci Hrvatske, primjenjuje se za obračun carine i drugih uvoznih pristojbi, za utvrđivanje potraživanja i obveza u devizama, za isplatu dinarske protuvrijednosti kada banke otkupljuju devize s devizne štednje gradana prikupljene do 27. travnja 1991. godine, kod kupnje i prodaje deviza koju obavlja Narodna banka Hrvatske i za izvršenje sudskih presuda kada se na predmet spora ne može primijeniti tečaj iz članka 3. i 4. iste uredbe.

V.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o načinu formiranja tečaja hrvatskog dinara u Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 26/92 i 35/92)

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 73/92.
Zagreb, 30. listopada 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti