POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pregledi svih propisa - pravilnik o dokumentaciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske. a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o sudskim taksama
Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o sudskim taksama, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća 8. svibnja 1992. Vijeća općina 8. svibnja 1992. i Vijeća udruženog rada 8. svibnja 1992.
Broj : PA4-37/ 1-92.
Zagreb, 13. svibnja 1992.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tudman, v. r.ZAKON
o dopunama Zakona o sudskim taksama
Članak 1.
U Zakonu o sudskim taksama ("Narodne novine", br. 20/87., 55/88., 13/89., 47/89., 11/90., 18/90., 9/91. i 53A/91.), u Taksenoj tarifi, u Tar. br.15., točka 4. Napomene dopunjuje se i glasi: "4. Ne plaća se taksa iz ovoga Tar. br. u stvarima navedenim u Napomeni 6. u točkama 3, 6, 7, 9,12, 13, 14. i 15. uz Tar. br.16." U Tar. br. 15. u Napomeni iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi: "6. Za podnesak kojim se traži upis u zemljišnu knjigu uknjižbe ili predbilježbe što ih podnosi osoba iz članka 6. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 27/91.), plaća se 10% takse propisane ovim Tar. br."
Članak 2.
U Taksenoj tarifi, u Tar. br.16., u točki 6. Napomene dodaje se nova točka 15. koja glasi: "15. Za upise izvršene u svrhu dobijanja bankarskog kredita za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta uništenog ili oštećenog uslijed ratnog razaranja, te upise založnog prsva osnovanog temeljem ugovora o bankarskom kreditu dobijenom za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta uništenog ili oštećenog uslijed ratnog razaranja." U Tar. br. 16. u Napomeni iza točke 6. dodaju se nove točke 7. i 8. koje glase: "7. Za uknjižbu ili predbilježbu prava vlasništva, osoba iz članka 6. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 27/91), plaća se 10% takse propisane ovim Tar. br. 8. Za upise (založno pravo, zabilježba i dr) izvršene u svrhu dobijanja bankarskog kredita za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekata u poljoprivredi kao i kredita za nabavu rasplodnog materijala u stočarstvu, opreme i druga dugoročna ulaganja u oblasti poljoprivrede, stočarstva i ratarstva temeljem ugovora o bankarskom kreditu, plaća se 10% takse propisane ovim Tar. br."
Članak 3.
U Taksenoj tarifi u Tar. br. 18. točka 3. Napomene dopunjuje se i glasi: "3. Za izvatke iz zemljišnih knjiga koji se izdaju strankama radi ostvarivanja prava na dječji dodatak ili radi ostvarivanja prava iz zdravstvenog, invalidskog i mirovinskog osiguranja i socijalne pomoći, radi ostvarivanja prava za dobijanje bankarskog kredita za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta uništenog ili oštećenog uslijed ratnog razaranja, te osobama sa statusom izbjeglice ili prognanika, ne plaća se taksa prema ovom Tar. br."
Članak 4.
Osoba iz članka 1. stavak 2. i članka 2. stavak 2. ovoga zakona koja je platila taksu, ima pravo na povrat takse iznad iznosa propisanog ovim zakonom. Zahtjev za povrat takse podnosi se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.
Članak 5.
Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa : 412-03/91-01 /01
Zagreb, 8. svibnja 1992.
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević; dipl. iur., v. r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Vijeća udruženog rada
mr. Ivan Matija, v. r.
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti