POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - izbori - uredba o ograničenjima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Na temelju članka 45. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", br. 51/85, 42/86 i 22/92) ministar graditeljstva i zaštite okoliša donosi
PRAVILNIK
o izinjenaina i dopunama Pravilnika o naičnu utvrđivanja vrijednosti i kvalitete stana te načinu i postupku utvriđivanja visine stanarine za pojedini stan
Članak 1.
U Pravilniku o načinu utvrdivanja vrijednosti i kvalitete stana te načinu i postupku utvrđivanja visine stanarine za pojedini stan ("Narodne novine", br. 20/87 i 49/90), članak 4. mijenja se i glasi: "Prosječni troškovi građenja kvadratnog metra stana na području općina odnosno grada (T) i minimalni postotak od kvalitete i vrijednosti stana (p), određuje se najmanje tromjesečno, a objavljuje ih Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša."
Članak 2.
Članak 8., stavak 2. briše se.
Članak 3.
Iza članka 14. dodaje se novi članak 14a. koji glasi: "Za armirano-betonske montažne građevine koje su izgrađene do 1974. godine, za koje se pretpostavlja da postoje nedostaci koji bitno utječu na kvalitetu stanovanja, izvršno tijelo skupštine općine odnosno grada, zatražit će od pravne osobe ovlaštene za obavljanje građevinskih ispitivanja, nalaz o postotku umanjenja vrijednosti pojedinih elemenata koji su bodovani. Ukoliko se utvrde nedostaci iz stavka 1. ovoga članka, skupština općine odnosno grada uskladit će odluke kojima je utvrđen broj bodova za pojedine elemente stana što se boduju na način da se ukupan broj bodova za pojedine elemente stana može umanjiti do najviše 50%. Na osnovi nalaza iz stavka 1. ovoga članka te usklađene odluke iz stavka 2. ovoga članka, fond u stambenom gospodarstvu umanjit će, za svaki pojedini stan, utvrđeni broj bodova iz zapisnika o bodovanju stana."
Članak 4.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 371-01/92-03/19
Urbroj : 531-06/1-92-1
Zagreb, 16. prosinca 1992.
Ministar graditeljstva i zaštite okoliša
Zdenko Karakš, dipl. inž. građ., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti