POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - izbor pravnih odluka - rješenje kojim matiji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi š člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o osobnoj iskaznici
Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o osobnoj iskaznici, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća općina 14. veljače 1992. i Društveno-političkog vijeća 14. veljače 1992.
Broj : PA4-4/ 1-92.
Zagreb, 19. veljače 1992.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjeni i dopuni Zakona o osobnoj iskaznici
Članak 1.
U Zakonu o osobnoj iskaznici ("Narodne novine", br. 53191.) u članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi: "Obrazac osobne iskaznice sadrži: Naziv: "Republika Hrvatska" s utisnutim grbom Republike Hrvatske, natpis: "osobna iskaznica"; oznaku serije i serijski broj, datum izdavanja i rok do kada osobna iskaznica vrijedi, te mjesto za naziv nadležnog tijela koje je osobnu iskaznicu izdalo".
U stavku 4. iza rijeći: "stanovanja" dodaju se riječi: "te za pečat nadležnog tijela koje je upisalo promjenu tih podataka".
Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: "U plastičnu foliju osobne iskaznice preko fotografije, utisnut je zaštitni pečat sačinjen od metalnog pigmenta. Zaštitni pečat sadrži naziv: "Republika Hrvatska" i grb Republike Hrvatske".
Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.
Članak 2.
Osobne iskaznice izdane po Zakonu o osobnoj iskaznici ("Narodne novine". br. 53/91.) vrijede do roka na koji su izdane.
Na zahtjev građanina osobna iskaznica iz stavka 1. ovoga članka zamijenit će se bez naknade i prije isteka roka utvrđenog člankom 9. Zakona o osobnoj iskaznici.
Članak 3.
Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 221-02/92-01/02
Zagreb. 14. veljače 1992.
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v.r.
Predsjednik Vijeća općina Luka Bebić,
dipl. ing., v. r.
Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur. v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti