POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pregled za svu regulativu - ukaz o postavljanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Sabor Republike Hrvatske na skupnoj sjednici svih vijeća Sabora, održanoj 7. i 8. svibnja 1992. godine, u povodu podnijetoga uvodnog izlaganja predsjednika Vlade Republike Hrvatske o aktualnoj političkoj situaciji u Republici Hrvatskoj, izvješća potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske o Programu povratka prognanika i izbjeglica, te rasprave, donosi
ZAKLJUČKE

  1. Sabor Republike Hrvatske prihvaća ocjenu Vlade Republike Hrvatske da jača i da je u usponu međunarodni položaj Republike Hrvatske i da se unutarnje stanje pogoršava pojačanom agresijom Republike Srbije i Crne Gore, bivše jugoslavenske armije, neregularnih srpsko-crnogorskih jedinica čije su posljedice razaranje hrvatskih gradova i sela, ubijanje i stradanje civilnog pućanstva, čime je dostignuta krajnja granica izdržljivosti.
  2. Sabor Republike Hrvatske utvrđuje da najveći teret rata u Republici Hrvatskoj snose hrvatski branitelji i stanovništvo koje živi i radi u okupiranim, neposredno ugroženim područjma, te ranjenici, zatočenici, prognanici i izbjeglice. Sabor Republike Hrvatske ocjenjuje da posljedice svirepe agresije na Republiku Hrvatsku snosi cijela Hrvatska i njeno pučanstvo.
  3. U hrvatskom domovinskom ratu od strane agresora manifestirana je nezapamćena brutalnost, iracionalna mržnja i bezumno razaranje što i pored katastrofalnih posljedica nije udaljilo hrvatsku politiku predsjednika Republike, Sabor Republike Hrvatske, Vladu Republike Hrvatske i ostale političke čimbenike od njihovih temeljnih načela za nezavisnu i cjelovitu Hrvatsku, a u okviru europskih i svjetskih standarda, posebice dokumenata KESS-a i Pariške povelje. Takvo opredjeljenje hrvatske politike pokazalo se ispravnim i djelotvornim jer Hrvatska postaje subjekt značajnih europskih i svjetskih političkih institucija i subjekt medunarodnoga državnog prava. Slijedom toga Sabor Republike Hrvatske podržava napore Predsjednika Republike i Vlade Republike Hrvatske što su Hrvatsku približili skorom prijemu u Ujedinjene narode.
  4. Sabor Republike Hrvatske utvrđuje da velikosrpska imperijalna opcija, posebice njen memorandumski dio u kombinaciji okrutnosti sile, uz prepoznatljivu bizantsku prevrtljivost i manevriranje novom umjetnom tvorevinom, Saveznom Republikom Jugoslavijom, doživljava svoj neuspjeh i izolira agresivnu Srbiju i Crnu Goru i njihovu armiju, odnosno soldatesku, u Europi i svijetu. Imperijalne osobine velikosrpske politike stravično se manifestiraju u praksi, a posebice u dijelu stvaranja čistih etnićkih područja, njihovoj okupaciji i otimačini materijalnih i inih dobara te progonu i uništavanju nesrpskog pučanstva. Pokazana je neviđena drskost glede planiranja krivotvorenih stranih sredstava plaćanja s ciljem uništenja novouspostavljenoga hrvatskog monetarnog sustava. U najnovije vrijeme intenzivnije se manifestiraju pojave terorizma i drugih oblika nasilja s nakanom da se uznemiri cjelokupno hrvatsko područje, stvori panika i tako poveća val izbjeglica i prognanika.
  5. Prepoznatljiva je politika agresora s nakanom da Republiku Hrvatsku uvuče u direktnu vojnu konfrontaciju i u opći sukob i tako iznađe argumente za jednaku krivicu agresora i žrtve agresije. Hrvatska politika se ne smije nasukati na tu hrid.
  6. Sabor Republike Hrvatske podržava sve inicijative za sazivanje hitne sjednice Vijeća sigurnosti i donošenje potrebnih odluka o utvrđivanju agresora Republike Srbije, Crne Gore i bivše jugoslavenske armije i donošenje efikasnih mjera na temelju Glave VII. Povelje Ujedinjenih naroda zbog rata protiv Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

U tom kontekstu Sabor Republike Hrvatske izražava zabrinutost u svezi s dosadašnjom provedbom preuzetih obveza UNPROFOR-a a vezanih na odluke Vijeća sigurnosti radi obustave agresije na Republiku Hrvatsku i provedbe mirovnog plana.
7) Sabor Republike Hrvatske podržava prijedloge isključenja bivše Jugoslavije iz svih međunarodnih institucija kao i postavljanje ultimatuma Srbiji i Crnoj Gori, njihovoj zločinačkoj vojsci, od strane Europske zajednice i KESS-a, da će poduzeti efikasne mjere protlv njih ako ne prestanu s razaranjima gradova i sela ubijanjem djece, žena i staraca. Posebice treba iznaći mehanizme i instrumente za stavljanje vojske bivše Jugoslavije pod međunarodnu kontrolu, kao i žurno donošenje odluke o slanju mirovnih snaga Ujedinjenih naroda u Bosnu i Hercegovinu.
Sabor Republike Hrvatske posebice podržava sazivanje međunarodne konferencije o povratku prognanika i izbjeglica i davanje efikasne pomoći za njihovo zbrinjavanje i povratak.
Sabor Republike Hrvatske zahtijeva osnivanje međunarodnog suda za ratne zločine na teritoriju Republike Hrvatske i Republike Herceg-Bosne.
8) Sabor Republike Hrvatske svesrdno podržava inicijative na zasjedanju KESS-a i Ujedinjenih naroda za punu političku i gospodarsku izolaciju agresora uključujući i vojnu intervenciju u slučaju nastavka agresije.
9) Sabor Republike Hrvatske daje punu podršku temeljnim ciljevima operacije UNPROFOR-a, a posebice vezanim za zaštitu hrvatskih granica, povratak prognanika i izbjeglica, uspostavu hrvatskoga pravnog poretka, povlačenju agresora, razoružanju četničkih i drugih naoružanih terorističkih formacija na okupiranim područjima.
10) Utvrđuje se činjenica da je za vrijeme prve faze dolaska UNPROFOR-a došlo do više pojačanih neprijateljskih provokacija na teritoriju Hrvatske što izaziva zabrinutost i ogorčenje hrvatske javnosti.
11) Sabor Republike Hrvatske podržava poduzete aktivnosti od strane Predsjednika Republike, predsjednika Vlade Republike Hrvatske, te daljnje intenziviranje potrebnih aktivnosti da UNPROFOR izvrši svoju punu zadaću, da ne dođe do štetnih političkih i inih posljedica. U protivnom će Hrvatska koristiti sva raspoloživa sredstva da oslobodi okupirana područja i uspostavi hrvatski pravni poredak na svom cjelokupnom području.
12) Sabor Republike Hrvatske podržava Program povratka prognanika i izbjeglica kao polazni temelj, koncepciju i osnove za donošenje sveobuhvatnog programa obnove i povratka prognanika i izbjeglica.
13) Sabor Republike Hrvatske podržava izražene zahtjeve da sveobuhvatnu obnovu Republike Hrvatske solidarno snosi cijela hrvatska država i hrvatsko pučanstvo.
14) Sabor Republike Hrvatske obvezuje Vladu Republike Hrvatske da do slijedeće sjednice Sabora donese nacionalni program povratka prognanika i izbjeglica koji će obvezatno sadržavati vremenski okvir i redoslijed provedbe mjera i etapa programa.
15) Sabor Republike Hrvatske preporuča Vladi Republike Hrvatske da, u okviru izrade nacionalnog programa povratnika, preispita poticajne mjere a posebice: - uvjete kreditiranja obnove porušenih stambenih objekata, odnosno bespovratno dodjeljivanje financijsko-materijaInih sredstava za tu namjenu, - moguće produživanje vremenskog trajanja novčanih naknada na temelju prava prognanika nakon njihova povratka.
16) Sabor Republike Hrvatske obvezuje Vladu Republike Hrvatske da usporedo s izradom Programa prlpremi sve potrebne zakone i prateće podzakonske akte za njegovu provedbu.
17) Sabor Republike Hrvatske obvezuje Vladu Republike Hrvatske da još jače utječe na prijateljske zemlje u cilju zaustavljanja daljnje agresije Srbije, Crne Gore i tzv. JNA protiv Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine.
18) Sabor Republike Hrvatske izražava nezadovoljstvo dosadašnjim tijekom preuzimanja obveza Mirovnih snaga Ujedinjenih naroda (UNPROFOR) sukladno s planom C. Vancea i Vijeća sigurnosti, jer to onemogućava provedbu programa povratka prognanika i izbjeglica.
19) Sabor Republike Hrvatske izražava veliku zahvalnost Hrvatima u domovini i diljem svijeta, te svim pojedincima, organizacijama i ustanovama, koji su pomagali i pomažu Republici Hrvatskoj u zbrinjavanju prognanika i izbjeglica i u obrani hrvatske domovine.
Klasa: 010-04/92-01 /09
Zagreb, 8. svibnja 1992.
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Sabora dr. Žarko Domljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti