POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - izbor odluka - podaci o prosječnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 20. stavka 2. Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih kovina, ("Službeni list SFRJ", broj 59/81, 59/86 i 20/8) koji je preuzet Zakonom o preuzimanju Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih kovina, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine", broj 53/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 4. kolovoza 1992. godine, donijela je

ODLUKU
o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina

I.
Za pokriče troškova za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina, proizvođač ili uvoznik odnosno vlasnik predmeta od plemenitih kovina, plaća naknadu utvrđenu ovom odlukom i tarifom naknada za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina (u daljnjem tekstu: Tarifa), koja čini sastavni dio ove odluke.

II.
Naknadu za pokriće troškova za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina (u daljnjem tekstu: naknada) subjekt iz točke I. ove odluke uplaćuje na račun 30102-637-5283 Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

III.
Naknada predviđena ovom odlukom i Tarifom umanjuje se za 15% ako se ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina vrši u poslovnim prostorijama proizvođača predmeta od plemenitih kovina, a taj proizvođač ispunjava uvjete predviđene propisom donesenim na osnovi članka 15. stavka 4. Zakona o kontroli predmeta od plemenitih kovina (u daljnjem tekstu: Zakon)

IV.
Naknada predviđena ovom odlukom i Tarifom umanjuje se za 30% ako se ispitivanje predmeta od plemenitih kovina vrši statističkom metodom i proizvođač predmeta od plemenitih kovina osigura djelatnike za žigosanje ispitanih predmeta.

V.
Ako je predmet od plemenitih kovina sastavljen od dijelova različitih plemenitih kovina, naknada se plaća prema ukupnoj masi predmeta kao da je izrađen od plemenite kovine čija je masa u tom predmetu najviše zastupljena.

VI.
Also predmet od plemenite kovine ima ugrađen dio od dragog kamena, bisera ili dio od drugog materijala koji nije kovina, naknada se plaća prema ukupnoj masi tog predmeta.

VII.
Za ispitivanje i žigosanje uvezenih predmeta od plemenitih kovina, kao i predmeta od plemenitih kovina nepoznatog porijekla, plaća se trostruki iznos naknade predviđene ovom odlukom i Tarifom.

VIII.
Neknada za ispitivanje plaća se po radnom satu i to za:

  1. Kvantitativne analize slitina od kojih se izrađuju predmeti od plemenitih kovina kao i za kvantitativne analize predmeta od plemenitih kovina;
  2. Ispitivanje zlatnih slitina za izradu zubno-protetskih pomagala;
  3. Ispitivanje opreme koja služi za ispitivanje predmeta od plemenitih kovina;
  4. ispitivanje predmeta koji nemaju ni najnižu finoću propisanu člankom 6. stavkom 2. Zakona, odnosno predmeta od plemenitih kovina čija finoća ne odgovara oznaci finoće na njima, kao i za ispitivanje predmeta od neplemenitih kovina.


IX.
Ako se ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina vrši u poslovnim prostorijama proizvođa, a predmeta od plemenitih kovina, a taj proizvodać nije pripremio te predmete, odnosno materijal i opremu za ispitivanje i žigosanje, pa djelatnik Republičkog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) čeka, naknada za vrijeme čekanja plaća se po radnom satu.

X.
Radni sat na osnovi koga se obračunava naknada iz točke VIII i IX ove odluke, iznosi 1.350 bodova.
Jedan bod vrijedi jedan HRD, te će se valorizirati u skladu s rastom prosjećnih plaća u gospodarstvu Republike Hrvatske prema podacima koji budu objavljeni u "Narodnim novinama".

XI.
Ako se ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina vrši van sjedišta Zavoda odnosno ustrojbenog dijela Zavoda, putne troškove i dnevnice djelatnika Zavoda snosi zahtjevatelj ispitivanja i žigosanja.

XII.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini i načinu plaćanja troškova za ispitivanje i obilježavanje žigom predmeta od plemenitih kovina ("Narodne novine", broj 3/92).

XIII.
Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 383-02/92-01/01
Urbroj: 5030104-92-4
Zagreb, 4. kolovoza 1992.

Potpredsjednik
dr. Milan Ramljak, v. rTARIFA NAKNADA ZA ISPITIVANJE I ŽIGOSANJE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA
I. NAKNADA ZA ISPITIVANJE I ŽIGOSANJE ZLATNIH PREDMETA

Tar.broj 1

1.Za predmete od zlata:
- za svaki pojedinačni predmet od zlata, mase manje od 1g 15,00
- za svaki pojedinačni predmet od zlata,mase 1g i veće od 1g do uključivo 5 50.00
- za svaki slijedeči gram svakoga pojedinačnog predmeta od zlata, još po 15,00
2. Svaki zapoćeti gram mase svakoga pojedinačnog predmeta od zlata smatra se cijelim gramom.

II. NAKNADA ZA ISPITIVANJE I ŽIGOSANJE SREBRNIH PREDMETA

Tar. broj 2

1. Za predmete od srebra:
- za svaki pojedinačni predmet od srebra, mase do uključivo 5 g 30.00
- za svaki pojedinačni predmet od srebra, mase veće od 5 g za svaki gram mase 5,00
2. Svaki započeti gram mase svakoga pojedinačnog predmeta od srebra smatra se cijelim gramom.

III. NAKNADA ZA ISPITIVANJE I ŽIGOSANJE PLATINASTIH PREDMETA

Tar. broj 3

1. Za predmete od platine:
- za svaki pojedinačni predmet od platine, mase manje od 5 g 100,00
- za svaki pojedinačni predmet od platine, mase od 5 g i veče od 5 g. za svaki gram mase 30,
2. Svaki zapoćeti gram mase svakoga pojedinačnog predmeta od platine smatra se cijeli


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti