POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - izabrani djelovi propisa - pravilnik o stalnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 3. Uredbe o područjima na kojima će se koristiti sredstva ostvarena prema Zakonu o financiranju obnove te o područjima na kojima će se primjenjivati poticajne mjere ("Narodne novine", broj 44/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 4. kolovoza 1992. godine, donijela je
ODLUKU
o doznačivanju (alokaciji) raspoloživih sredstava osiguranih prema Zakonu o financiranju obnove
I.
Vlada Republike Hrvatske zbog nužnog interventnog djelovanja i prije završetka obrade podataka o projektima iz programa obnove, doznačuje (alocira) raspoloživa sredstva osigurana prema Zakonu o financiranju obnove, i to:

  1. Vodoopskrba općine Zadar s izvora Golubin 955.420.000
  2. Vodovod Brinje - Stajnica u općini Otočac 478.479.615
  3. Vodoopskrba opčine Šibenik II etapa 600.000.000
  4. Izgradnja dalekovoda za napajanje crpne stanice Davor, u općini Nova Gradiška 160.000.000 UKUPNO: 2.193.899.615

II.
Financijska sredstva bit će plasirana putem Hrvatske kreditne banke za obnovu (HKBO).
III.
Sva ugovaranja kredita osigurat će povrat realne vrijednosti kredita, što će se utvrdtti ugovorom kojim se iskazuje odobreni kredit u visini dinarske protuvrijednosti DEM obračunate po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske. U toj valuti kamatne stope za vrijeme grace perioda i anuiteti iskazuju se također u dinarskoj protuvrijednosti na dan dospiječa. Uvjete kreditiranja utvrdit će Upravni odbor Hrvatske kreditne banke za obnovu (HKBO).
IV.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 010-04/92-01/10
Urbroj: 5030112-92-3
Zagreb, 4. kolovoza 1992.
Potpredsjednik
dr. Milan Ramljak, v. rPortal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti