POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pregled pravnih izvora - pravilnik o brodarskim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 10. Zakona o matičnom broju ("Narodne novine", broj 9/1992), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o matičnom broju

Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se podjela znamenaka IV. skupine i način primjene V. skupine matičnog broja, određuju se registracijska područja, propisuje postupak određivanja i davanja matičnog broja, te način vodenja i sadržaj evidencije o određenim i datim matičnim brojevima.

Članak 2.
Podjela znamenaka IV. skupine i određivanje znamenaka V. skupine matičnog broja podijeljene po registracijskim područjima te registracijska područja utvrđena su prema tabeli MB-1.

Članak 3.
IV. skupinu jedinstvenog matičnog broja gradana čine oznake od 30-39 prema kojima su utvrđena registracijska područja u kojima se određuje jedinstveni matični broj građana.

IV. skupinu matičnog broja stranaca čini oznaka 03 za sva registracijska područja.
U slučaju iskorištenja rednog broja za isti datum rođenja umjesto oznake iz stavka 2. ovoga članka koristi se oznaka 00.

Članak 4.
Znamenke V. skupine matičnog broja utvrđene su u tabeli iz članka 2. ovoga pravilnika za svaku jedinicu lokalne samouprave prema pretpostavljenom broju osoba kojima treba odrediti matični broj.
V. skupina matičnog broja utvrđena je za osobe muškog spola rođene istog datuma od rednog broja 000-499. a za osobe ženskog spola rođene istog datuma od rednog broja 500 - 999.

Članak 5.
Matični broj određuje policijska uprava ili policijska stanica Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu : nadležno tijelo) pomoću sustava za automatsku obradu podataka.

Članak 6.
Jedinstveni matični broj građana određuje se na temelju podetaka iz matične knjige rođenih i knjige državljana.
Matični broj stranaca određuje se na temelju podataka sadržanih u odluci kojom je strancu odobreno trajno nastanjenje, boravak s poslovnom vizom, produženi boravak ili priznat status izbjeglice.
Strancu do navršenih 10 godina života koji nije zaključio brak niti je u radnom odnosu matični broj odreduje se na temelju isprave o rođenju.
Jedinstveni matični broj građana i matični broj stranaca određuje se prema stavku 1, 2. i 3. ovoga članka. te prema podjeli znamenaka IV. i V. skupine matičnog broja utvrđenoj tabelom MB-1.

Članak 7.
Nadležno tijelo nakon određivanja jedinstvenog matičnog broja građana o tome odmah sastavlja Izvješće s oznakom MB-3 (u daljnjem tekstu: Izvješće MB-3) a nakon određivanja matičnog broja stranaca sastavlja Izvješće s oznakom MBS (u daljnjem tekstu: Izvješće MBS).
Izvješće MB-3 sadrži slijedeće podatke: jedinstveni matični broj gradana, ime, prezime i rođeno prezime, ime jednog od roditelja, spol, datum rođenja. nacionalna pripadnost. mjesto rodenja (naselje, općina i država); prebivalište (naselje, općina, ulica i kućni broj), mjesto upisa (naselje i općina) i redni broj upisa u knjigu državljana ili uvjerenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (naziv policijske uprave ili stanice, broj uvjerenja), mjesto upisa u matičnu knjigu rodenih (naselje i općina, a za osobe upisane u inozemstvu i država upisa), naziv policijske uprave ili stanice i datum određivanja jedinstvenog matičnog broja gradana, te mjesto za pećat i potpis službene osobe.
Izvješće MBS sadrži slijedeće podatke: matični broj stranca, ime, prezime i rođeno prezime, ime jednog od roditelja, spol, datum rođdenja, državljanstvo, mjesto i država rođenja, boravište odnosno prebivalište (naselje, općina, ulica i kućni broj), naziv policijske uprave ili stanice i datum određivanja matičnog broja stranaca, te mjesto za pečat i potpis službene ošobe.

Članak 8.
Izvješća MB-3 i MBS, te rješenja o poništavanju pogrešno određenog i određivanju novog matičnog broja, o poništavanju matičnog broja u slučaju kada su greškom određena dva ili više matičnih brojeva, te o poništavanju matičnog broja zbog promjene spola, dostavljaju se u roku 8 dana od dana sastavljanja izvješća odnosno donošenja rješenja, tijelu nadležnom za vođenje matičnih knjiga radi upisa matičnog broja u matične knjige.
Izvješća i rješenja iz stavka 1. ovoga članka za hrvatske državljane dostavljaju se i tijelu nadležnom za vođenje knjige državljana.

Članak 9.
Matični broj upisuje se u službene evidencije i javne isprave koje se izdaju na temelju tih evidencija.

Članak 10.
Evidencija o određenim i datim matičnim brojevima vodi se na sustavu za automatsku obradu podataka sa fondom podataka propisanim člankom 7. stavak 2. i 3 ovoga pravilnika.

Članak 11.
Tabela MB-1 otiskana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 12.
Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o određivanju i davanju jedinstvenog matičnog broja građana ("Narodne novine", br. 45/91).

Članak 13.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj 511-01-33-6160/ 1-1992.
Zagreb. 21. travnja 1992.

Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r.


Tabela MB -1

PODJELA
znamenaka IV, i V. skupine matičnog broja

_ _____________________________
Znamenke V. skupine znamenaka
Općine za koje Broj Podijeljene po općinama
se vodi registar registra
osobe muškog osobe ženskog
spola spola
_ _____________________________
1 2 3 4
_ _____________________________
Osijek 30 000 - 049 500 - 549
Beli Manastir 050 - 069 550 - 569
Donji Miholjac 070 - 079 570 - 579
Đakovo 080 - 099 580 - 589
Našice 100 -119 600 - 619
Nova Gradiška 120 -149 620 - 649
Orahovica 150 -159 650 - 659
Podravska Slatina 180 -179 660 - 679
Požega 180 - 209 680 - 709
Slavonski Brod. 210 - 259 710 - 759
Valpovo 260 - 279 760 - 779
Vinkovci 280 - 319 780 - 819
Vukovar 320 - 349 820 - 849
Županja 350 - 369 850 - 869
Rezerva 370 - 499 870 - 999
_ _____________________________
Bjelovar 31 000 - 049 500 - 549
Čazma 050 - 059 550 - 559
Daruvar 060 - 089 560 - 588
Đurđevac 090 -119 590 - 619
Garešnica 120 -129 620 - 629
Grubišno Polje 130 -139 630 - 639
Koprivnica 140 -189 640 - 689
Križevci 190 -219 690 - 719
Pakrac 220 - 249 720 - 749
Virovitica 250 - 279 750 - 779
Rezerva 280 - 499 780 - 999
_ _____________________________
Varaždin 32 000 - 049 500 - 549
Čakovec 050 - 099 550 - 599
Ivanec 100 - 139 600 - 639
Ludbreg 140 -169 640 - 669
Novi Marof 170 -189 670 - 689
Rezerva 180 - 499 690 - 999
_ _____________________________
Zagreb 33 000 - 499 500 - 999
(područni ured :
Centar. Ćrnomerec. Dubrava, Maksimir
Medvešćak, Novi Zagreb, Pešćenica,
Susedgrad.
Trešnjevka. Trnje)
Velika Gorica 400 - 429 900 - 929
Zaprešić 430 - 449 930 - 949
Rezerva 450 - 499 950 - 999
_ _____________________________
Karlovac 34 000 - 029 500 - 529
Duga Resa 030 - 059 530 - 559
Ozalj 060 - 069 560 - 569
Slunj 070 - 099 570 - 599
Vojnić 100 - 109 600 - 609
Vrginmost 110 -139 610 - 639
Rezerva 140 - 499 640 - 999
_ _____________________________
Gospić 35 000 - 029 500 - 529
Donj i Lapac 030 - 039 530 - 539
Gračac 040 - 059 540 - 559
Otočac 060 - 089 560 - 569
Titova Korenica 090 -109 590 - 609
Rezerva 110 - 499 610 - 999
_ _____________________________
Rijeka 36 000 - 099 500 - 599
Buje (Novigrad i
Umag 100 -119 600 - 619
Buzet 120 -129 620 - 629
Cres - Lošinj 130 -139 630 - 639
Crikvenica 140 -149 640 - 649
Čabar 150 - 159 650 - 659
Delnice 160 -179 660 - 679
Krk 180 -189 680 - 689
Labin 190 -209 690 -709
Ogulin 210 - 229 710 - 729
Opatija 230 - 259 730 - 769
Pazin 270 - 289 770 - 789
Poreč 290 - 299 790 - 799
Pula 300 - 349 800 - 849
Rab 350 - 359 850 - 859
Rovinj 360 - 369 860 -869
Senj 370 - 379 870 - 879
Vrbovsko 380 - 389 880 - 889
Rezerva 390 - 499 890 -999
_ _____________________________
Sisak 37 000 - 029 500 - 528
Dvor 030 - 039 530 - 539
Glina 040 - 059 540 - 559
Kostaj nica 060 - 079 560 - 579
Novska 080 - 099 580 - 599
Petrinja 100 -119 600 - 619
Rezerva 120 - 499 620 - 999
_ _____________________________
Split 38 000 - 099 500 - 599
Kaštela 000 - 099 500 - 599
Solin 000 - 099 500 - 599
Benkovac 100 -109 600 - 609
Biograd 110 -119 610 - 619
Brač 120 -129 620 - 629
Drniš 130 -149 630 - 649
Dubrovnik 150 -179 650 - 679
Hvar 180 -189 680 - 689
Imotski 190 - 209 690 - 709
Knin 210 - 229 710 - 729
Korčula 230 - 239 730 - 739
Lastovo 240 - 249 740 - 749
Makarska 250 - 259 750 - 759
Metković 260 - 269 760 - 769
Obrovac 270 - 279 770 - 779
Omiš 280 -299 780 - 799
Ploče 300 - 309 800 - 809
Sinj 310 - 329 810 - 829
Šibenik 330 - 359 830 - 859
Trogir 360 - 369 860 - 869
Vis 370 - 378 870 - 879
Vrgorac 380 - 389 880 - 889
Zadar 390 - 439 890 - 939
Rezerva 440 - 499 940 - 999
_ _____________________________
DonjaStubica 39 000- 019 500-519
Dugo Selo 020 - 029 520 - 529
Ivanić - Grad 030 - 049 530 - 549
Jastrebarsko 050 - 079 550 - 579
Klanjec 080 - 099 580 - 599
Krapina 100 -119 600 - 619
Kutina 120 -149 620 - 649
Samobor 150 -179 650 - 679
Sesvete 180 - 209 680 - 709
Vrbovec 210 - 229 710 - 729
Zabok 230 - 259 730 - 759
Sveti Ivan Zelina 260 - 269 760 - 769
Zlatar - Bistrica 270 - 299 770 - 799
Pregrada 300 - 328 800 - 829
Rezerva 330 - 499 830 - 999
_ _____________________________

NAPOMENA:
IV. skupinu matičnog broja stranaca čini oznaka 03 sva registracijska područja, a izuzetno u slučaju iskorištenja rednog broja za isti datum rođenja umjesto oznake koristi se oznaka 00.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti