POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pregled novih propisa - ispravak zakona zagreb ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91 i 9/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 5. svibnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU
o osnivanju Komisije za invalide u Republici Hrvatskoj

I.
Ovom odlukom osniva se Komisija za invalide u Republici Hrvatskoj (u daljem tekstu: Komisija). Komisija djeluje pri Ministarstvu rada, socijalne skrbi i obitelji.

II.
Zadatak je Komisije da prati aktivnosti organa, organizacija i pravnih osoba koje djeluju u oblasti zaštite i rehabilitacije invalida i njihovih obitelji te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti u ovoj oblasti.

III.
U ostvarivanju svojih zadataka Komisija:

  1. prati probleme u svezi s rehabilitacijom i zaštitom invalida, te pokreće inicijativu za donošenje odgovarajućih propisa i akata odnosno za poduzimanje potrebnih mjera, posebice za invalide,domovinskog rata;
  2. zalaže se za primjenu postojećih propisa o zaštiti i rehabilitaciji invalida, a posebice u pogledu što uspješnije njihove integracije,
  3. potiće odgovarajuće organe; stručne službe i ustanove da što brže i efikasnije provode osposobljavanje invalida, posebice hrvatskih vojnih invalida;
  4. pokreće inicijativu i sudjeluje u pripremanju znanstvenih projekata u oblasti zaštite i rehabilitacije invalida;

5: surađuje i dogovara se u pogledu fomiranja i usavršavanja stručnih djelatnika u oblasti zaštite i rehabilitacije invalida;
6. zalaže se za stvaranje što boIjih uvjeta za rehabilitaciju i zbrinjavanje teških invalida u porodićnim i institucionalnim uvjetima;
7. putem sredstava javnog priopćavanja obavještava javnost o svojoj djelatnosti te prati izdavačku djelatnost na području zaštite i rehabilitacije invalida;
8. daje stalnu podršku i surađuje s organizacijama invalida i roditelja invalidne djece u izvršavanju njihovih programa, okupljanju i angažiranju što većeg broja invalida i roditelja u osnovne organizacije radi,njihovog neposrednog sudjelovanja u rješavanju vlastitih problema, a posebice radi zadovoljavanja njihovih specifičnih potreba ovisno o vrsti i stupnju oštećenja zdravlja;
9. surađduje s odgovarajućim činiteljima u Republici Hrvatskoj te sličnim tijelima u drugim državama.

IV.
Komisija ima predsjednika i 10 članova.
U Komisiju imenuju odnosno delegiraju po jednog člana;

  1. Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji;
  2. Ministarskvo prosvjete, kulture i športa;
  3. Ministarstvo zdravstva;
  4. Ministarstvo obrane;
  5. Ministarstvo unutarnjih poslova;
  6. Savez Hrvatških vojnih invalida.

Savez organizacija invalida Hrvatske delegira u Komisiju četiri člana.

V.
Predsjednika Komisije imenuje na prijedlog Ministarstva rada, socijalne skrbi i obitelji Vlada Republike Hrvatske.

VI.
Početkom svake godine Komisija donosi plan svoga rada kojim se utvrđuju i nosioci pojedinih zadataka

VII.
Stručno-administrativne poslove za Komisiju obavlja Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji.
Sredstva za rad Komisije osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

VIII.
Organizacija i način rada Komisije uređduju se poslovnikom koji donosi Komisija.

IX.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 562-02/92-01/04
Urbroj : 5030104-92-2
Zagreb, 5. svibnja 1992.

Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti