POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - istraživanje uredbi - rješenje pravo imenuje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 4. kolovoza 1992. godine, donijela je
UREDBU
o izmjeni Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora
Članak 1.
U Zakonu o prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine", broj 54/80, 16/86, 18/89, 47/89, 34/91, 61/91) članak 32. mijenja se i glasi: "Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja u svezi s izradom prostornih planova i prijedloga uvjeta uređenja prostora i druge prostorno planske dokumentacije može se povjeriti pravnoj osobi registriranoj za obavljanje tih poslova. Upis u sudski registar vrši se po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uredenjs i stambeno-komunalne djelatnosti. Obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka može se povjeriti organu uprave osnovanom za obavljanje poslova prostornog planiranja."
Članak 2.
U članku 71. stavak 1. točka 3. se briše. Dosadašnja točka 4. postaje točka 3.
Članak 3.
U članku 71a. točka 2. se briše.
Članak 4.
Ova uredba stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 350-01/92-01/01
Urbroj: 5030105-92-2
Zagreb, 4. kolovoza 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti