POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pregled baze - zakon o dodjeljivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 52/91), ministar poljoprivrede i šumarštva donosi

PRAVILNIK
o iskaznici veterinarskog inspektora

Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se obrazac iskaznice, način izdavanja i zamjena te način vođenja evidencije o izdanim i vraćenim iskaznicama republičkog, općinskog i ovlaštenog veterinarskog inspektora (u daljnjem tekstu: veterinarski inspektor).

Članak 2.
Iskaznica veterinarskog inspektora pravokutnog je oblika, dimenzije 90 x 60 mm i izraduje se tehnikom zaštitnog tiska.
Prednja strana iskaznice iz stavka 1. ovog članka sadrži:
- na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske;
- desno od grba upisuje se naziv organa koji je izdao iskaznicu. Ispod grba je prazan prostor za fotografiju na poledini koje je otisnut pečat organa koji izdaje iskaznicu;
- desno od prostora za fotografiju ispisuje se oznaka "ISKAZNICA republičkog ili općinskog ili ovlaštenog VETERINARSKOG INSPEKTORA". ime i prezime djelatnika te jedinstveni matični broj građanina (JMBG).
Na poledini iskaznice iz stavka 1. ovog članka ispisana su ovlaštenja nositelja iskaznice, s lijeve je strane broj iskaznice, mjesto i datum izdavanja iskaznice, s desne je strane mjesto pečata i potpis osobe koja izdaje iskaznicu, te "ISKAZNICA VRIJEDI DO OPOZIVA".

Članak 3.
Iskaznicu izdaje:
- za republičkog veterinarskog inspektora. ministar poljoprivrede i šumarstva:
- za ovlaštenog veterinarskog inspektora, ministar poljoprivrede i šumarstva;
- za općinskog veterinarskog inspektora, općinski organ uprave nadležan za poslove veterinarstva.

Članak 4.
O izdanim i vraćenim iskaznicama republičkih i ovlaštenih veterinarskih inspektora evidencija se vodi u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva; a za općinske veterinarske inspektore u općinskim organima uprave nadležnim za poslove veterinaratva.

Članak 5.
Iskaznica vrijedi od dana njenog izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova veterinarskog inspektora.

Članak 6.
Veterinarski inspektor koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez iskaznice dužan je o tome odmah obavijestiti neposrednog rukovoditelja.
Nova iskaznica izdat će ae nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u "Narodnom novinama".

Članak 7.
Veterinarski inspektor koji je razriješen dužnosti, dužan je iskaznicu vratiti organu uprave koji ju je izdao s danom razrješenja.
Vraćena iskaznica poništava se i pohranjuje.

Članak 8.
Iskaznice izdane prema ranijim propisima zamijenit će se iskaznicama utvrdenim ovim pravilnikom u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 9.
Obrazac iskaznice s odgovarajućim sadržajem tiskan je uy ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 10.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o legitimaciji veterinarskog inspektora ("Narodne novine", br. 13/91).

Klasa: 322-1/92-1/706
Urbroj : 525-06-92-1
Zagreb, 6. listopada 1992.

Ministar poljoprivrede i šumarstva
dr. Ivan Majdak, v. r


Prednja strana
_ ____________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

ISKAZNICA

REPUBLIČKOG VETERINARSKOG INSPEKTORA

_______________________
ime
(Fotografija)
_______________________
prezime

JMBG ______________________

_ ____________________________Poleđina
_ ____________________________

Nositelj ove iskaznice ima prava i dužnosti republičkog veterinarskog inspektora u obavljanju nadzora nad izvršavanjem Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 52/91) kao i svih drugih propisa u o

Datum izdavanja
____________________


BROJ ISKAZNICE M.P. MINISTAR
__________________ ___________________


ISKAZNICA VRIJEDI DO OPOZIVA

_ ____________________________Prednja strana
_ ____________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

ISKAZNICA

OVLAŠTENOG VETERINARSKOG INSPEKTORA

_______________________
ime
(Fotografija)
_______________________
prezime

JMBG ______________________

_ ____________________________Poleđina
_ ____________________________

Nositelj ove iskaznice ima prava i dužnosti republičkog veterinarskog inspektora u obavljanju nadzora nad izvršavanjem Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 52/91) kao i svih drugih propisa u o

Datum izdavanja
____________________


BROJ ISKAZNICE M.P. MINISTAR
__________________ ___________________


ISKAZNICA VRIJEDI DO OPOZIVA

_ ____________________________Prednja strana
_ ____________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

ISKAZNICA

OPĆINSKOG VETERINARSKOG INSPEKTORA

_______________________
ime
(Fotografija)
_______________________
prezime

JMBG ______________________

_ ____________________________Poleđina
_ ____________________________

Nositelj ove iskaznice ima prava i dužnosti republičkog veterinarskog inspektora u obavljanju nadzora nad izvršavanjem Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 52/91) kao i svih drugih propisa u o

Datum izdavanja
____________________


BROJ ISKAZNICE M.P. MINISTAR
__________________ ___________________


ISKAZNICA VRIJEDI DO OPOZIVA

_ ____________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti