POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - predmeti spora - naredba o organizaciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 142. Ustava Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske na 2. skupnoj sjednici svih vijeća, 8. svibnja 1992., donosi
ODLUKU
o proglašenju Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske
Proglašava se i stupa na snagu Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske kojeg je donio Sabor Republike Hrvatske, na 2. skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća, Vijeća općina i Vijeća udruženog rada 8. svibnja 1992.
Klasa: 016-02/91-01 /03 Zagreb, 8. svibnja 1992.
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Sabora dr. Žarko Domljan, v. r.USTAVNI ZAKON
o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske
Članak 1.
U Ustavnom zakonu za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 56/90., 8/91., 31/91. i 59/91.) u članku 3., stavku 1. riječi: "do 30. lipnja 1992." zamjenjuju se riječima: "do 31. prosinca 1992. godine".
Članak 2.
U članku 4. riječi: "najkasnije do 30. lipnja 1992." zamjenjuju se riječima:"najkasnije do 31 prosinca 1992. godine".
Članak 3.
U članku 6., iza stavka 1. dodaju se četiri nova stavka koja glase "Do izbora i prvog zasjedanja Županijskog doma, Zastupnički dom obavlja sva prava i dužnosti Sabora Republike Hrvatske utvrđena Ustavom Republike Hrvatske, osim ukoliko u narednim stavcima nije što drugo propisano. Do izbora i prvog zasjedanja Županijskog doma ne primjenjuju se odredbe članka 81, članka 121. stavka 3., članka 122. stavka 1., članka 137 stavka 1. i članka 138. Ustava Republike Hrvatske koje se odnose na djelokrug Županijskog doma. Suce Ustavnog suda Republike Hrvatske te predsjednike i članove Republičkog sudbenog vijeća predlaže, do ispunjenja uvjeta iz prethodnog stavka, radno tijelo Zastupničkog doma nadležno za predlaganje izbora i imenovanja. Izbori za Županijski dom održat će se najkasnije u roku od pet mjeseci od prvog zasjedanja Zastupničkog doma."
Članak 4.
U članku 9. riječi: "do 30. lipnja 1992." zamjenjuju se riječima: "do 31. prosinca 1992. godine".
Članak 5 Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske.
Članak 6.
Ovaj Ustavni zakon stupa na snagu kada ga proglase Društveno-političko vijeće, Vijeće općina i Vijeće udruženog rada Sabora Republike Hrvatske, a odredbe članka 3. primjenjuju se od dana prvog zasjedanja Zastupničkog doma.
Klasa: 016-02/91-01 /03
Zagreb, 8. svibnja 1992.
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Vijeća udruženog rada
mr. Ivan Matija, v. r.
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. R.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti