POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - istraživanje propisa - pravilnik o legitimaciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 4. kolovoza 1992. godine, donijela je

UREDBU
o uređivanju određenih pitanja u obavljanju zaštite spomenika kulture, knjižničarske i muzejske djelatnosti

Članak 1.
Ravnatelja regionalnih, međuopćinskih i općinskih zavoda za zaštitu spomenika kulture, te restauratorskih ustanova. imenuje i razrješava ministar prosvjete, kulture i športa na prijedlog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Ministarstva prosvjete, kulture i športa.
Za ravnatelja zavoda iz stavka 1. ovog članka može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu, radno iskustvo u struci i ako se prema njezinim stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima može očekivati da će uspješno voditi ustanovu.
Ravnatelj zavoda rukovodi i upravlja zavodom.

Članak 2.
Ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra prosvjete, kulture i športa
Ravnatelje regionalnih i matičnih knjižnica, te muzejskih ustanova koje su osnovane ili djeluju kao republičke i regionalne imenuje i razrješava ministar prosvjete. kulture i športa po pribavljenim prijedlozima stručnog osoblja tih ustanova.
Ravnatelje općinskih odnosno gradskih narodnih knjižnica i muzejskih ustanova, te drugih ustanova kulture koje obavljaju knjižničarsku, muzejsku i druge kulturne djelatnosti, imenuje i razrješava općinska, odnosno gradska skupština njihova sjedišta po pribavljenim prijedlozima stručnog osoblja tih ustanova, a uz naknadnu potvrdu ministra prosvjete, kulture i športa.
Za ravnatelje ustanova iz stavka 2. i 3. ovoga članka moguće je imenovati osobe koje imaju visoku stručnu spremu, putrebno radno iskustvo u struci. položen stručni ispit, te radne i organizacijske sposobnosti temeljem kojih se može očekivati da će s uspjehom voditi ustanovu.
Ravnatelji iz stavka 1. 2. i 3. ovog članka rukovode i upravljaju ustanovama.

Članak 3.
Zavodi za zaštitu spomenika kulture i restauratorske ustanove u svom radu i izvršavanju zakonom odredenih zadaća, obvezni su provoditi instrukcije i upute koje im u obavljanju stručnog nadzora nad njihovim radom izdaje Zavod za zaštitu spomenika kulture Ministarstva prosvjete, kulture i športa.
Za obavljanje strućnog nadzora nad njihovim radom, ustanove iz stavka I. ovog članka dužne su Zavodu za zaštitu spomenika kulture Ministarstva prosvjete, kulture i športa dostavljati podatke i izvješća o svom radu i na drugi način omogućavati uvid u rad.

Članak 4.
Namjenu i način korištenja nepokretnih spomenika kulture nulte kategorije, bez obzira na vlasništvo, utvrđuje Ministarstvo prosvjete, kulture i športa na prijedlog svog zavoda za zaštitu spomenika kulture, a po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnog zavoda.

Članak 5.
Radi uspješnijeg obavljanja stručnog rada na zaštiti spomenika kulture, Ministarstvo prosvjete, kulture i športa na prijedlog svog zavoda za zaštitu spomenika kulture, može ža područja određenih općina, odnosno grada. osnivati posebne urede za zsštitu spomenika kulture, kao ispostave zavoda za zaštitu spomenika kulture, kao i restauratorske radionice.

Članak 6.
Savjet za knjižnice Hrvatske ima predsjednika i osam članova.
Predsjednika i dva člana imenuje Sabor Republike Hrvatske.
Dva člane imenuje ministar prosvjete, kulture i športa. Po jednog člana imenuju:
- ministar znanosti, tehnologije i informatike,
- Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu,
- Hrvatsko bibliotekarsko društvo, te
- Zajednica sveućilišta Hrvatske.
Predsjednik i članovi Savjeta za knjižnice Hrvatske imenuju se na četiri godine.

Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju se primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti spomenika kulture ("Narodne novine", broj 7/67, prečišćeni tekst,13/67, 47/86 i 19/91), Zakona o bibliotečnoj djelatnosti i bibliotekama ("Narodne novine", broj 12/77 i 47/86), koje su u suprotnosti s odredbama ove uredbe.

Članak 8.
Odredbe članka 1. ove uredbe ne primjenjuju se na Gradski zavod za zaštitu i obnovu spomenika kulture i prirode Zagreb.

Članak 9.
Ova uredba stupa na Snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-08/92-01/05
Urbroj: 5030104-92-2
Zagreb, 4. kolovoza 1992.

Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti