POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - ispravci i novi propisi - izmjene liste arbitara ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 4. kolovoza 1992. donijela
UREDBU
o postupku imenovanja ravnatelja arhiva i o sastavu Arhivskog savjeta Hrvatske
Članak 1.
Ravnatelja Arhiva Hrvatske imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra prosvjete; kulture i športa. Za ravnatelja Arhiva Hrvatske može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu, položen ispit iz arhivske struke, koja je objavljivala osobito vrijedne stručne ili znanstvene radove i odlikuje se organizacijskim sposobnostima.
Članak 2.
Ravnatelje regionalnih arhiva imenuje i razrješava ministar prosvjete, kulture i športa na prijedlog osoblja arhiva i uz mišljenje Arhivskog savjeta Hrvatske. Za ravnatelja regionalnog arhiva može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu, položen ispit iz arhivske struke, objavljene stručne radove i odlikuje se organizacijskim sposobnostima. Ravnatelj Arhiva Hrvatske i ravnatelji regionalnih arhiva imenuju se na četiri godine i mogu biti ponovno imenovani, Ravnatelji iz stavka 3. ovog članka rukovode i upravljaju arhivima.
Članak 3.
Arhivski savjet Hrvatske čine predsjednik i 8 članova. Predsjednika i 2 člana, imenuje Vlada Republike Hrvatske. Dva člana imenuje ministar prosvjete, kulture i športa. Po jednog člana imenuje ministar pravosuđa i uprave, ministar unutarnjih poslova, Biskupska konferencija i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Predsjednik i članovi Arhivskog savjeta Hrvatske imenuju se na četiri godine.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove uredbe prestaju se primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti arhivske građe i arhivima ("Narodne novine", broj 25/78 i 47/86) koje su u suprotnosti s odredbama ove uredbe.
Članak 5.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 612-06/92-02/03
Urbroj: 5030104-92-2
Zagreb, 4. kolovoza 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti