POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - ispis zakona - odluku o uvjetima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 38/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. veljače 1992. godine, donijela je
UREDBU
o obveznom prebijanju obveza i potraživanja pravnih osoba u Republici Hrvatskoj s pravnim osobama u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini
Članak 1.
Služba draištvenog knjigovodstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Služba Hrvatske) provest će prebijanje obveza i potraživanja pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj s pravnim osobama sa sjedištem u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini.
Članak 2.
Prebijanje obveza i potraživanja obvezno je za sve pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje su svrstane u djelatnosti:
- 01 - Industrija i rudarstvo
- 02 - Poljoprivreda i ribarstvo
- 03 - Šumarstvo
- 04 - Vodoprivreda
- 05 - Građevinarstvo
- 06 - Promet i veze
- 07 - Trgovina
- 08 - Ugostiteljstvo i turizam
- 09 - Obrtništvo i osobne usluge
- 10 - Stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje naselja i prostora
- 11 - Financijske, tehničke i poslovne usluge
- 12 - Prosvjeta, znanost, kultura i informacije
- 13 - Zdravstvena i socijalna zaštita.
Članak 3.
Predmet obveznog prebijanja obaeza i potraživanja su sve obveze pravnih osoba iz Republike Hrvatske prema pravnim osobama iz Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine iz dužničko-vjerovničkih odnosa po osnovi prometa robe i obavljanja usluga, obveze s naslova osiguranja i obveze po osnovi otplate kredita, koje su nastale do zaključno 31. prosinca 1991. godine a nisu izmirene do dana prijavljivanja.
Članak 4.
Obvezno prebijanje obveza i potraživanja pravnih osoba iz Republike Hrvatske s pravnim osobama iz Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine provest će se najkasnije do 28. veljače 1992. godine, a obračun izmirenih obveza i potraživanja provest će se preko računa u Službi sljedećeg dana.
Pravne osobe prijavljivat će svoje obveze, koje su predmet ove kompenzacije,17. i 18. veljače 1992. godine.
Članak 5.
Obveze iz članka 3. prijavljuju se na obrascu "Prijava obveza prema pravnim osobama iz Socijalističke Republike Bosne i Herćegovine", koja je sastavni dio ove uredbe.
Članak 6.
Prijavljivanjem obveza prema ovoj uredbi obvezno je za sve pravne osobe iz članka 2. koje do dana prijavljivanja nisu izmirile svoje obveze prema pravnim osobama iz Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine.
Članak 7.
Upute o načinu prijavljivanja obveza pravnih osoba iz Republike Hrvatske propisat će generalni direktor Službe društvenog knjigbvodstva Hrvatske.
Članak 8.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnini novinama".
Klasa: 306-01 /92-02
Urbroj : 5030116-92-3
Zagreb, 14. veljače 1992.
Potpredsjednik
dr. Milan Ramljak, v. r.SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA HRVATSKE
Podružnica____________________________________________ Stranica ________
PRIJAVA OBVEZA PREMA PRAVNIM OSOBAMA IZ SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE
______________________________________ _________________________________
(Ukupni iznos dugovanja) (Broj vjerovnika)
______________________________________ _________________________________
(Naziv i sjedište Podnosioca) (Broj računa podnosioca)
_ _____________________________
Redni Naziv i sjedište Broj računa Svota
broj vjerovnika vjerovnika
_ _____________________________
_ _____________________________
_ _____________________________
_ _____________________________
_____________________________
(Mjesto i datum) Žig i potpis podnosioca
_____________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti