POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - ispis zakona - odluka o obveznom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 80. Zakona o financiranju javnih potreba ("Narodnenovine". broj 58/90) i članka 2. Zakona o određivanju kada prestajuvrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonskeovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama određuje pojedina pitanja iz djelokrugaSabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92), VladaRepublike Hrvatske na sjednici održanoj 4. kolovoza 1992. godine. donijelaje
UREDBU
o utvrđivanju iznosa do kojeg javno poduzeće za proizvodnju,prijenos i distribuciju električne energije i upravljanje elektroenergetskimsustavom "Hrvatska elektroprivreda" iz Zagreba može izdati obveznicei garanciji Republike Hrvatske po tim obveznicama
Članak 1.
Javno poduzeće za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energijei upravljanje elektroenergetskim sustavom (u daljnjem tekstu: "javnopoduzeće") "Hrvatska elektroprivreda" iz Zagreba radi financiranjagubitka iz 1990. i 1991. godine i osiguranja tekučih sredstava može izdatiobveznice do iznosa dinarske protuvrijednosti od 30.000.000 njemačkih maraka.Obveznice se mogu izdati na rok od tri godine uz 5% kamata godišnje i početkuotplati od jedne godine, sukladno Odluci o izdavanju obveznica javnog poduzeća"Hrvatska elektroprivreda".
Članak 2.
Republika Hrvatska jamči da će iskupiti obveznice javnog poduzeća "Hrvatskaelektroprivreda" o roku njihova dospjeća ako to poduzeće ne osigurasredstva za njihovu otplatu. Radi osiguranja regresnih prava RepublikeHrvatske javno poduzeće "Hrvatska elektroprivreda" izdat će RepubliciHrvatskoj 24 bianco akceptna naloga te ovlaštenje da ih popuni i naplati.
Članak 3.
Ova uredba stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 310-02/92-01/01
Urbroj: 5030105-92-15
Zagreb, 4. kolovoza 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti