POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - ispis pravila - izmjene statuta hrvatske ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 22. siječnja 1992. godine. donio je ovu
ODLUKU

  1. Poništava se Odluka Skupštine općine Rijeka o uknjižbi i predbilježbi nekretnina u društvenom vlasništvu ("Službene novine općine Rijeka", br. 28/90).
  2. Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama" i u "Službenim novinama općine Rijeka."

Obrazloženje
Odlukom navedenom u izreci određeno je da će se u zemljišnim knjigama uknjižiti nekretnine u društvenom vlasništvu te prava koje pojedine društvene pravne osobe imaju na te nekretnine ; pravo korištenja, uz istodobno naznačenje općine Rijeka kao nositelja vlasništva tih nekretnina. Nekretnine u smislu ove Odluke, jesu zemljišta i zgrade (objekti) koje koriste taksativno navedeni subjekti.
Javno pravobranilaštvo Republike Hrvatske, Klinički bolnički centar u Rijeci i Dom zdravlja u Rijeci podnijeli su ovom Sudu prijedloge za pokretanje postupka ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti Odluke navedene u izreci. U tim se prijedlozima navodi da je osporena Odluka u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske i odredbama pojedinih zakona (članak 36. Zakona o političkim organizacijama - "Narodne novine", br.19/90. i članci 2, 3, 4. i 5. Zakona o načinu raspodjele nekretnina, sredstava, prava i obveza dosadašnjih zajednica općina - "Narodne novine", br. 55/88). Nadalje, u prijedlozima se ističe da je osporena Odluka u suprotnnsti i sa Zakonom o uknjižbi nekretnina u društvenom vlasništvu.
Ustavni sud Republike Hrvatske prihvatio je prijedloge i rješenjem br. U/I-26/1991. od 9. svibnja 1991. godine pokrenuo postupak ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti navedene Odluke.
Nakon provedenog postupka, ocjenjujući osporenu Odluku, Sud je utvrdio da je ta Odluka nesuglasna sa Ustavom i zakonom Ustav Republike Hrvatske u članku 48. stavku 1. jamči pravo vlasništva. Zatim, u članku 7. Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. 6/80 i 36/90), koji je Zakonom o preuzimanju Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima ("Narodne novine", br. 53/91) preuzet kao republički zakon, određeno je da se stjecanje, zaštita i prestanak prava vlasništva uređuje zakonom. Osporena Odluka, određujući prijenos određenih nekretnina s pojedinih pravnih osoba, organa i drugih subjekata na općinu Rijeka kao - kako se navodi nositelja vlasništva tih nekretnina, očito negira ustavno jamstvo prava vlasništva odnosno uređuje odnose u vezi s nekretninama iz Odluka nesuglasno s navedenom zakonskom odredbom.
Nadalje, osporena Odluka nesuglasna je i s preuzetim Zakonom o uknjižbi nekretnina u društvenom vlasništvu ("Službeni list SFRJ", br: 12/65. i "Narodne novine"; br. 52/71). Naime, odredbom članka 3. toga Zakona određeno je da će se uknjižba nekretnina u društvenom vlasništvu izvršiti:1. na osnovi pravomoćne odluke suda ili drugog nadležnog organa kojom se utvrđuje da je nekretnina prešla u društveno vlasništvo; 2. na osnovi ovjerenog ugovora koji sadrži odredbu da se nekretnina može uknjižiti kao društveno vlasništvo; i 3. na osnovi jednostrane isprave kojom se vlasnik nekretnina odriče prava vlasništva u korist društvene zajednice. Prema odredbi članka 4 tog Zakona, ako se iz isprave na osnovi koje se uknjižuje nekretnina u društvenom vlasništvu ne može ustanoviti tko je nositelj prava korištenja uknjižit će se kao nosilac prava korištenja općina na području koje se nalazi ta nekretnina. Iz tih zakonskih odredaba nedvojbeno proizlazi da je osporena Odluka također nesuglasna i s njima. Te zakonske odredbe ne omogućavaju, a također niti odredbe nekog drugog zakona, uknjižbu na način kako to određuje navedena Odluka. Osim toga u konkretnom slučaju nije ispunjen zakonski uvjet (nemogućnost ustanovljenja nositelja prava vlasništva) da bi se moglo općinu Rijeka naznaćiti u Odluci kao "nositelja vlasništva tih nekretnina."
To su razlozi zbog kojih je odlučeno kao u izreci.
Broj : U/I-26/ 1991.
Zagreb, 22. siječnja 1992.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti