POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - intervencije - uredba za provodenje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 6. stavka 1. točke 9. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalmh privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 57/90 i 21/92), Upravni odborRepubličkog fonda mirovinskogi invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 8. prosinca 1992. donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osiguranju osnivača privatnih poduzeća u Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske
Članak 1.
U Odluci o osiguranju osnivača privatnih poduzeća u Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj 1/91) članak 2. mijenja se i glasi: "Svojstvo osiguranika iz članka 1. ove odluke utvrđuje Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na temelju akta o osiguranju poduzeća i upisa u sudski registar, i to s danom podnošenja zahtjeva za priznanje tog svojstva".
Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi. "Osiguranik je sam obveznik uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa jest osnovica za koju se osiguranik sam pismeno izjasnio, a utvrđena je na način predviđen odlukom o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske".
Članak 3.
Iza članka 3. dodaje se novi članak 4. koji glasi: "U staž osiguranja računa se vrijeme za koje je uplaćen odgovarajući doprinos. Pravo na osiguranje prestaje ako odgovarajući doprinosi nisu uplaćeni u roku od 6 mjeseci od dana dospijeća".
Članak 4.
Na dan primjene ove odluke prestaje se primjenjivati Odluka o osnovici osiguranja koja služi za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i za obračun i uplatu doprinosa za to osiguranje osnivaća privatnih poduzeća ("Narodne novine", broj 1/91).
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1992.
Klasa: 142-13/92-01/4808
Urbroj : 342-99-01/92-19
Zagreb, 8. prosinca 1992.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske
dr. Stijepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti