POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravo u primjeni - zakon o izvršenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 4. Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ("Narodne novine", broj 60/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 23. listopada 1992. godine, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju plače predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministara, drugih članova Vlade te dužnosnika koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske

I.
Koeficijenti za utvrđivanje plaće dužnosnika u Vladi Republike Hrvatske određuju se u sljedećim vrijednostima:

 1. Predsjednik Vlade 7,0
 2. Potpredsjednik Vlade 6,8
 3. Tajnik Vlade 6,6
 4. Ministar u Vladi 6,5
 5. Savjetnik predsjednika Vlade 5,0-6,0
 6. Zamjenik tajnika Vlade 5,8
 7. Šef Kabineta predsjednika Vlade 5,5
 8. Predstojnik ureda Vlade 4,5-6,5
 9. Pomoćnik tajnika Vlade 5,0
 10. Zamjenik predstojnika ureda Vlade 4,0-6,0
 11. Pomoćnik predstojnlka ureda Vlade 3,5-5,0
 12. Savjetnlk potpredsjednika Vlade 3,0-5,0
 13. Tajnik radnog tijela Vlade 4,0
 14. Glavni tajnik Ureda za izbjeglice i prognanike 4,0

II.
Koefieijenti za utvrđivanje plaće dužnosnika u ministarstvima i drugim organima državne uprave određuju se u sljedećim vrijednostima:

 1. Ministar državnog ministarstva 6,7
 2. Ministar 6,6
 3. Zamjenik ministra 6.0
 4. Direktor državnog zavoda 6,0
 5. Pomočnik miništra i zapovjednik stožera Civilne zaštite 5,0
 6. Direktor organa u sastavu ministarstva i

glavni devizni inspektor 4,0-5,0
7. Zamjenik direktora državnog Zavoda 4,5
8. Koordinator centra republiđkih organa uprave 3,0-3,2
9. Direktor sektora u državnom zavodu 3,2
10. Kapetan lučke kapetanije 2,8-3,0
11. Kapetan pristaništa 2,8
III.
Pripadajući koeficijent za svakog dužnosnika utvrđuje Kadrovska komisija Vlade Republike Hrvatske pojedinačnim rješenjem.
Dužnosnicima iz točke I. ove odluke, kojima je koeficijent utvrđen u rasponu, Kadrovska komisija Vlade Republike Hrvatske odredit će pripadajući koeficijent na prijedlog nadležnog dužnosnika. Dužnosnicima iz točke II. ove odluke, kojima je koeficijent utvrđen u rasponu, Kadrovska komisija Vlade Republike Hrvatske odredit će pripadajući koeficijent na prijedlog ministra.
Plaće za dužnosnike prema ovoj odluci određuju se na način da se osnovica za obračun plaće pomnoži s koeficijentom za utvrđivanje plaće.

Usnovicu za obračun plaće utvrđuje Vlada Republike Hrvatske u skladu s propisima i kolektivnim ugovorom.

Iznos plaće utvrđen u skladu sa stavkom 2. ove točke, povećava se za 0,5% za svaku godinu rada, a najviše do 20%.

IV.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjerijuje se na isplate plaća za mjesec listopad 1992. godine i daljnje isplate.

Klasa: 120-02/92-01/20
Urbroj: 5030102-92-2
Zagreb, 23. listopada 1992.

Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti