POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravo u primjeni - uputa o obračunu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 6. točka 1 i 10, te članka 28. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), a u svezi s člankom 90. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj 4/84, B/86, 29/86, 4/89, 40/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske na sjednici održanoj 24. travnja 1992. godine donosi
ODLUKU
o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava kada je osigurana osoba upućena u drugo mjesto radi ocjene radne sposobnosti

  1. Naknada putnih troškova koja pripada osiguranicima - individualnim poljoprivrednicima i članovima njihovih obitelji obuhvaća: a) Naknadu za troškove prijevoza u odlasku i povratku, b) Naknadu za troškove prehrane i smještaja za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu.
  2. Naknada za troškove prijevoza pripada po najnižoj tarifi za redovita prijevozna sredstva javnog prometa i prema najkračoj relaciji. Ako osigurana osoba upotrebljava vlastito prijevozno sredstvo, naknada za troškove prijevoza pripada u visini cijene vozne karte javnog prijevoznog sredstva.
  3. U hitnim i medicinski opravdanim slučajevima može se odobriti uporaba i skupljeg, odnosno posebnoga, prijevoznog sredstva (brzi ili ekspresni vlak, spavaća kola, viši razred u vlaku, automobil, zrakoplov i dr.), ako je to potrebno s obzirom na zdravstveno stanje osigurane osobe ili na dužinu puta. Korištenje skupljeg, odnosno posebnog prijevoznog sredstva, odobrava ovlašten organ Službe republičkog fonda, na prijedlog nadležnog lijećnika zdravstvenog osiguranja, ili stručnog organa vještaćenja Republičkog fonda. Osigurana osoba kojoj je odobrena upotreba prijevoznoga sredstva iz stavka 1. ove točke, dužna je za obračun naknade prijevoznih troškova podnijeti dokaz o korištenju toga prijevoznog sredstva.
  4. Naknada za troškove prijevoza skupljim prijevoznim sredstvom javnog prometa pripada, osim u slučajevima iz točke 3. ove odluke, i u slučaju ako su ukupni putni troškovi (točka 1") manji od troškova koji bi nastali da se osigurana osoba koristila jeftinim prijevoznim sredstvom.
  5. Naknada za troškove prehrane i smještaja za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu iznosi 905.HRD dnevno i pripada u punoj ili smanjenoj svoti ovisno o trajanju putovanja i izbivanja Troškovi noćenja priznaju se prema računu hotelskougostiteljske radne organizacije, najviše od svote za jednokrevetnu sobu, osim najskuplje kategorije.
  6. Naknada iz točke 5. ove odluke pripada u punoj svoti ako je putovanje i izbivanje trajalo neprekidno najmanje 12 sati. Ako putovanje i izbivanje traje manje od 12, a najmanje 8 sati, naknada iz stavka 1. ove točke pripada u smanjenoj svoti i to u visini od 50% od pune svote, a ako je trajalo manje od 8 sati osigurana osoba nema pravo na naknadu. Ako putovanje i izbivanje traje neprekidno duže od 24 sata, naknada iz stavka 1. ove točke pripada za svaka 24 sata, kao i za ostatak vremena iznad 12 sati u piknoj svoti, a za ostatak vremena ispod 12, a iznad 8 sati u smanjenoj svoti iz stavka 2. ove točke.
  7. Vrijeme za koje pripada naknada iz točke 5. ove odluke računa se od polaska korištenoga prijevoznog sredstva iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta, do povratka u to mjesto. Polazak i povratak korištenoga prijevoznog sredstva, u javnom prometu, utvrđuje se prema propisanom voznom redu, uzimajući pri povratku u obzir mogućnost korištenja prvog redovitog prijevoznog sredstva. U vrijeme iz stavka 1. ove točke ne računa se vrijeme koje je osigurana osoba provela radi određenog ispitivanja u zdravstvenoj ili drugoj organizaciji u kojoj je imala osiguran smještaj i prehranu.
  8. Pri obračunu naknade putnih troškova osigurana osoba podnosi dokaze o danu i satu odlaska na putovanje, o vremenu izbivanja i o danu i satu povratka s putovanja.
  9. Pravo na naknadu troškova prijevoza u odlasku i povratku i naknadu za troškove prehrane i smještaja za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu, imaju i osobe određene kao pratioci osigurane osobe, ako je to potrebno prema mišljenju nadležnog stručnog organa vještaćenja.
  10. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1 sijećnja 1992.

Klasa: 141-13/92-01/1415
Urbroj : 343-99-01 / 1-92
Zagreb. 24. travnja 1992.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti