POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravno poslovanje - dopuna obvezatne upute ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 41. Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodnenovine", broj 61/91 i 40/92), Vlada Republike Hrvatske na sjedniciodržanoj 27. listopada 1992. godine, donijela je

ODLUKU
o visini posebne takse koja se naplaćuje pri izdavanjuodobrenja za jednokratno organiziranje prigodne lutrije, tombole ili klađenjana sportskim priredbama i robno-novčane lutrije, koji se organiziraju naširem području Republike Hrvatske

I.
Prije izdavanja odobrenja za jednokratno organiziranje prigodne lutrije,tombole ili kladenja na sportskim priredbama naplaćuje se posebna taksau iznosu od 500.000 hrvatskih dinara, a robno-novčane lutrije u iznosu5,000.000 hrvatskih dinara.
Iznose u hrvatskim dinarima iz stavka 1. ove točke, revalorizira seindeksom promjene vrijednosti hrvatskog dinara prema njemačkoj marki (DEM)po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan izdavanja odobrenja

II.
Posebna taksa iz točke I. ove odluke naplaćuje se prije izdavanja odobrenjaza otvaranje igračnice u korist državnog proračuna Republike Hrvatske -broj računa 30100-840-000-621243.

III.
Bez dokaza o plaćenoj taksi iz točke I. ove odluke Ministarstvo financijane može izdati odobrenje za jednokratno organiziranje prigodne lutrije,tombole ili klađenja na sportskim priredbama odnosno robno-novčane lutrije.

IV.
Ako Ministarstvo financija ne izda podnositelju zahtjeva odobrenje zajednokratno organiziranje prigodne lutrije, tombole ili klađenja na sportskimpriredbama odnosno robno-novčane lutrije, podnositelj zahtjeva ima pravona povrat uplaćene posebne takse.
Ministarstvo financija donosi rješenje o povratu po službenoj dužnosti.

V.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini posebnetakse koja se plaća pri izdavanju odobrenja za jednokratno organiziranjeprigodne lutrije, tombole ili klađenja na sportskim priredbama i robno-novčanelutrije ("Narodne novine", broj 12/92).

VI.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-01/92-01/09
Urbroj: 5030114-82-1
Zagreb, 27. listopada 1992.

Potpredsjednik
Ivan Milas, v. r.

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti