POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - internet stranice sa pregledom prava - lspravak odluke informacije ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi stavka 2. članka 10, stavka 5. članka 11. i stavka 4. članka 17. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 27/91 i 6/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. veljače 1992. godine, donijela je
UREDBU
o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu utvrđivanja cijene stana
Članak 1.
U stavku 3 članka 3. Uredbe o načinu utvrđivanja cijene stana ("Narodne novine", br. 29/91) iza riječi "vrijednost stana i" dodaju se riječi "pripadajući dio vrijednosti", a iza riječi "pripadajućeg" dodaje se riječ "dijela".
Članak 2.
Alineja 4. stavka 1. članka 5. mijenja se i glasi: "- I e - prosječni mjesečni osobni dohodak po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske kojeg objavljuje ministar na temelju izračuna iz objavljenih podataka Republičkog zavoda za statistiku".
U stavku 3. tekst uz oznaku "D" mijenja se i glasi:
"- Broj dana od zadnjeg dana mjeseca za koji je objavljen zadnji prosječni mjesečni osobni dohodak (Iz) do dana ugovaranja."
Članak 3.
U stavku 3. članka 7. tekst uz oznaku "Zz" mijenja se i glasi:
"zemljište ispod zgrade (m2), a utvrduje se prvenstveno računskim putem prema izrazu Zz = R1 x 1,25 (m2) ili očitanjem iz izvatka iz zemljišnih knjiga ili izmjerom u naravi".
U alineji 3, pod oznakom "Zo" riječ "u" zamijenjuje se rijećju "za".
Članak 4.
U stavku 1. članka 10. izraz
100 - (Gs x 0,5+n+pd)
"p = ________________________ " mijenja se i glasi:
100

100 - (Gs x 0,5 +n + pd +Žr)
"p = ____________________________ x 0,7".
100


Iza oznake "pd" dodaje se nova oznaka "Žr" koja glasi:
"Žr - 30 kod kupnje za supružnika ili malodobnog dijeteta (usvojenika) stanara koji je poginuo u obrani suverene Republike Hrvatske ili je smrtno stradao kao žrtva u tim oružanim sukobima."
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
"Koeficijent popusta kupca je nula.
(p = o) kada se stan prodaje djetetu čija su oba roditelja poginula u obrani Republike Hrvatske ili su smrtno stradali kao žrtve u tim oružanim sukobima."
Članak 5.
Stavak 3. članka 11. mijenja se i glasi:
"Preostali obroci utvrđuju se tako da iznos pojedinog mjesečnog obroka ne smije biti manji od 0,l% od zbroja građevinske vrijednosti stana i vrijednosti pripadajućeg zemljišta (Cg + Cz)
"min = 0,1% x (Cg + Cz)
"min - najmanji mjesečni obrok".
Članak 6.
U tablici 2. u rubrici koeficijent zemljišta (Kz) u prvom stupcu broj "1,2" zamjenjuje se brojem "1", a između prvog i drugog stupca dodaje se novi stupac koji glasi:
"2
0,85
0,60
0,42
0,34
0,60
0,42",
U stupcu broj " 8 i više" za zone do 300 m broj "0,40" zamjenjuje se brojem "0,28".
Članak 7.
Tablica 3. mijenja se i glasi:
"Rokovi otplate ovisno o starosti zgrade
_ ____________________________
Starost zgrade Rokovi otplate
godina broj mjesečnih broj godina
obroka(R)
_ ____________________________
0-5 384 32
6-15 360 30
16-25 336 28
26-40 312 26
41-55 288 24
55-70 264 22
preko 70 240 20"
_ ____________________________

Članak 8.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 370-01/92-03/06
Urbroj : 5030112-92-9
Zagreb, 7. veljače 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti