POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravno pitanje - odluka o nastavku ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 23. stavka 2. i članka 74. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 71/91"), guverner Narodne banke Hrvatske, donosi
ODLUKU
o uvjetima za utvrdivanje nelikvidnosti banaka drugih financijskih organizacija
I.
Ovom se odlukom propisuju pobliži uvjeti za utvrđivanje nelikvidnosti banaka i drugih financijskih organizacija, u smislu članka 23. stavak 2. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br 71/91).
II.
Osim u slučajevima kad nema sredstava na svom žiro računu ili je stanje na njemu negativno Banka i druga financijska organizacija je nelikvidna, u smislu ove odluke, ako

  1. nije u roku podmirila dospjele obveze u zemlji i prema inozemstvu ili je te obveze umjesto nje izvršila druga pravna osoba po osnovi garancije;
  2. prema Narodnoj banci Hrvatske ima dospjelih a nepodmirenih obveza po osnovi odobrenih kredita, drugih plasmana i po drugim osnovama;
  3. koristi posebni kredit Narodne banke Hrvatske po štednim ulozima i tekućim računima građana u hrvatskim dinarima;
  4. koristi izdvojena sredstva obvezne rezerve suprotno propisanim uvjetima korištenja obvezne rezerve za održvanje dnevne likvidnosti.

III.
Narodna banka Hrvatske dužna je, na osnovu primljenih podataka od Službe društvenog knjigovodstva, banaka i vlastitih spoznaja da je banka nelikvidna, utvrditi dan nastanka nelikvidnosti banaka i o tome donijeti rješenje. Na temelju rješenja iz stavka 1. ove točke, Narodna banka Hrvatske poduzet će mjere propisane Odlukom o načinu obavljanja kontrole i mjerama prema bankama i drugim financijskim organizacijama.
IV.
Narodna banka Hrvatske će, po potrebi, donijeti uputu za provođenje ove odluke.
V.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti odluka o postupku i pobližim uvjetima za utvrđivanje dana od kad je banka ili druga financijska organizacija nelikvidna ("Službeni list SFRJ", br. 27/90) i Odluka o pobližim uvjetima za utvrđivanje nelikvidnosti banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom ("Službeni list SFRJ", br. 9/91 i 36/91 ).
VI.
Ova odluka stupa na snagu slijedećega dana od dana objave u "Narodnim novinama".
O. g. br. 5/92
Zagreb, 30. travnja 1992.
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Ante Čičin-Šain, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti